СТИЛ + Zeron®

Zeron е софтуер за управление на бизнеса създаден с най-съвременни технологии, който се базира на повече от 10 годишен опит с хиляди фирми от най-различни браншове на бизнеса. Четири са основните концепции заложени в продукта: Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) и Business Intelligence (BI). В основата на тези концепции стои управлението на бизнес процесите по американската система "Business Process Model and Notation". В един интегриран продукт се покриват счетоводство, търговия, производство, сервиз, прогнозиране и планиране, управление на проекти, абонаменти и билинг, застраховане и други възможности.

Продукти и версии на Zeron

Zeron има два варианта: Zeron® V/3 и Zeron® V/4. И двата продукта представляват ERP системи но с различен подход и обхват.

Zeron® V/3

Zeron® V/3 е продукт покриващ концепциите ERP и CRM. Като всеки ERP продукт той обединява в единна система и база данни функционалността на различните отдели в компанията. V/3 е продукт с по-стандартизирани възможности предназначен за бързо внедряване във фирми с по-нисък бюджет. Предлага разнообразни функционални възможности на изгодна цена. Внедрява се бързо и ефективно с минимални усилия. Разполага с модули за счетоводство, склад и търговия, производство, сервиз и за управление отношенията с клиенти.

Zeron® V/4

Zeron® V/4 е продукт покриващ концепциите ERP, BPM, CRM и BI. За разлика от повечето ERP системи на пазара днес, Zeron® V/4 предлага работа чрез вграденo управление на бизнес процеси (BPM), което улеснява в значителна степен работата на операторите, подобрява ефективността на управлението на бизнеса и издига концепцията ERP до следващо по-високо ниво.

Zeron® V/4, също така, поддържа наложени световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Available-To-Promise и други.

Zeron® V/4 е продукт предназначен за компании с по-сложни и индивидуални изисквания, предлагащ повече функционалност и оптимизиран за работа на голям брой паралелни потребители.

И двата продукта са проектирани както за работа в локална мрежа, така и за достъп до данните на фирмата в реално време през интернет.

СТИЛ има интегрирана връзка със Zeron®, като при закупуване на системите в пакет използвате 10% отстъпка от цените за преотстъпване право на ползване на двата продукта. Сумата на отстъпката е до 200 лв. от общата сума на пакета.

Допълнителна информация относно Zeron® и ЕЛИТ Софтуер ООД може да намерите на www.zeron.bg.