СТИЛ + EnterpriseOne®
EnterpriseOne

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е български разработчик на системи за управление на бизнеса с над 19 годишен опит. Още със своето създаване компанията си поставя като основна цел повишаване конкурентоспособността на своите клиенти, чрез възможностите на софтуерните технологии – цел, която определя насоката на развитие на ERP.BG и до днес. Разработва продуктите си, съобразявайки се със световните тенденции в сектора, но и със специфичните нужди на всеки клиент, независимо дали той е голяма компания или малка фирма.

През 2005 г. ERP.BG създаде една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP – EnterpriseOne, която е почти без български аналог и се явява конкурентна единствено на чуждестранните ERP системи. Въпреки че продуктите не отстъпват по функционалност на тези, създадени от глобалните лидери в бранша, ERP.BG се стреми в много по-голяма степен да е близо до своите клиенти. Съобразява решенията си със специфичните нужди на всеки клиент, предлага гъвкави схеми за плащане и се стреми внедряването на продуктите й да се изплаща в краткосрочен план.

Е1@ONLINE

ERP.BG предлага на пазара ERP система, специално предназначена за малките фирми, която да отговаря на техните специфични нужди, а не просто да бъде олекотена версия на друг ERP продукт.

Универсално приложима система за управление на бизнеса, изданието Е1@ONLINE е специално предназначено за употреба в хостинг вариант през Интернет. Това осигурява 24 часов достъп до програмата, от всяка точка на страната, като единственото изискване е наличието на връзка към Интернет.

Малките и стартиращите предприемачи вече имат нужда от софтуер за управление на бизнеса си, но все още липсват достатъчно решения, които да са създадени с фокус върху техните конкретни потребности.

Избирайки Е1@ONLINE вие превръщате ERP системата в оперативен разход, вместо в дълготраен материален актив. Освен това за разлика от повечето софтуерни решения под наем, които рано или късно се оказват по-скъпи от варианта със закупуване на лицензи, предлаганата от нас онлайн ERP система винаги ще има по-ниска цялостна цена на притежание от инсталирането на решението в офиса. Тези предимства обаче не са за сметка на качествата на Е1@ONLINE и не променят факта, че версията е напълно функционално ERP решение, което може да спомогне много за оптимизиране на фирмените ресурси, паричните потоци, за по-доброто управление на складовите наличности, доставките, продажбите, маркетинговите кампании и счетоводството.

Предимства на E1@ONLINE

Основно предимство на изданието Е1@ONLINE е спестяването на разхода за сървър, сървърна операционна система и база данни. Базите се хостват в защитени центрове за данни, осигуряват се автоматични архиви и се използва криптиране на данните, за да се гарантира сигурността на информацията.

 • Достъпност – Винаги и от всякъде;
 • Пълно функционално ERP решение на атрактивна цена;
 • Оптимизиране на паричния поток;
 • Намаляване разходите за поддръжка и администриране;
 • Спестяване разходите за скъпо оборудване и сървъри;
 • Предвидимост на разходите за оперативната дейност;
 • Стартиране в рамките на 1 месец.

Не на последно място е възможността за растеж на решението заедно с растежа на фирмата. Преминаването към по-големи издания на EnterpriseOne става в рамките на един работен ден.

EnterpriseOne®

Цялостно решение за планиране, управление и контрол на вашата компания.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.

EnterpriseOne® e съвременно ERP решение, отговарящо на всички изисквания и нужди от интегрирано и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси във Вашата компания.

Ползи от внедряване на ERP:

 • Подобрява видимостта и проследимостта на действията в организацията;
 • Увеличава ефективността на служителите;
 • Намалява грешките при въвеждане на информация;
 • Подобрява комуникацията между служителите в компанията;
 • Ускорява изготвянето на справки и анализи;
 • Подобрява обслужването на клиентите;
 • Намалява закъсненията при доставки;
 • Оптимизира текущите складови наличности;
 • Обединява всички бизнес данни на едно място;
 • Подобрява финансовия контрол;
 • Увеличава сигурността над фирмените данни.

Защо EnterpriseOne® ?

Обединявайки всички ежедневни бизнес процеси в едно интегрирано решение, Вие и Вашите служители ще имате достъп в реално време до цялата критична бизнес информация. Планирането ще Ви помага да виждате потенциалните проблеми преди тяхното настъпване. Управлението ще следи за правилното протичане на всеки отделен процес, като контролира неговото последователно изпълнение. Вградените инструменти за бизнес анализи (business intelligence) ще дадат моментален отговор на всеки Ваш въпрос.

10 причини да изберете EnterpriseOne®

 1. Всеобхватност – продукта може да обслужи всички текущи дейности във вашето предприятие, независимо от неговата специфика на дейност, документен модел, структура и мащаби;
 2. Гъвкавост и отвореност - модулите могат да се подбират и комбинират спрямо конкретните нужди на клиента, като се осигурява възможност за функционално надграждане по всяко време чрез добавяне на нови модули и модификация на съществуващите;
 3. Интегриран CRM – осигурява общ поглед и контрол върху дейността на търговския и маркетингов отдел;
 4. Интегриран Business Intelligence - възможност за бързи анализи на голямо количество информация, която се обединява от различните модули;
 5. Интегриран модул за Обединени комуникации - синхронизация със смартфони, интеграция с E-mail и телефонна централа, възможност за провеждане на фиксирани разговори през таблет;
 6. Мобилност - EnterpriseOne® разполага с напълно функционален мултитъч интерфейс, което позволява на екипите, работещи с решението да използват пълноценно възможностите на таблетите и смартфоните;
 7. Големи възможности за растеж както на броя внедрени модули, така и на големина на базата данни;
 8. Работа през интернет - системата е оптимизирана за работа през интернет, като в същото време се грижи и за сигурността, чрез криптиране на прехвърляната информация;
 9. Много добро управление на холдинги - консолидация и споделени номенклатури между отделните фирми в една база данни. Автоматично прехвърляне на документи. Създаване на обобщени отчети за счетоводство, продажби, вземания, задължения и т.н.;
 10. Многоезичност – интеграцията с Google Translate позволява лесно и бързо създаване на локализирани версии на EnterpriseOne, способни да превеждат напълно автоматизирано както текстовете в интерфейса на системата, така и самите фирмени данни.

Какво Ви дава EnterpriseOne® ?

EnterpriseOne® е единно, интегрирано програмно решение за цялата компания и в този смисъл не е организирано като прост сбор от отделни ‘модули’. Въпреки това, за да постигнем максимална яснота на това каква функционалност предлага решението и какви са резултатите от внедряването и използването му в компанията сме го разделили на основните му функционални приложения, както и по различните отдели в производствено/търговска/дистрибуторска компания.

Какво е включено в EnterpriseOne® ?

EnterpriseOne е напълно интегриран продукт, който цели да обхване дейността на цялата организация и да обедини всички бизнес данни на едно място.

Във всяка нова версия на продукта са включени поне два нови модула, които допълват съществуващите.

В заключение...

С внедряването на система като EnterpriseOne®, Вашата компания ще получи тласък напред към подобряване, както на вътрешната организация и контрол, така и на качеството на предлаганите от Вас продукти и услуги. Ще имате възможността да сте информирани през цялото време и по всяко време за текущото състояние на компанията Ви, за настоящите и бъдещи нужди, за отделите, на които трябва да се обърне внимание незабавно. В условията на нарастващата нужда от постоянно усъвършенстване и подобряване на продукцията и услугите, от гледна точка на постигането на висока конкурентно-способност, EnterpriseOne® би бил незаменим помощник в осъществяването на Вашите мечти за бъдещето на Вашия бизнес!

СТИЛ има интегрирана връзка със EnterpriseOne®, като при закупуване на системите в пакет използвате 10% отстъпка от цените за преотстъпване право на ползване на двата продукта. Сумата на отстъпката е до 400 лв. от общата сума на пакета.

Допълнителна информация относно EnterpriseOne® и ERP.BG (И Ар Пи България ООД) може да намеритe на www.erp.bg

EnterpriseOne