Актуално
Новиниоще...
10.08.2022

Нови промени при данъчните облекчения за деца  от 1 юли 2022 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат за придобити доходи през 2022 г....

още...
04.01.2022

НАП публикува информация кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Закона за Регистър БУЛСТАТ  в сила от 4 януари 2022 г....

още...
30.11.2021

Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите доходи през 2021 г....

още...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.8.13 (последна промяна от 18.01.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на МРЗ в сила от 01.01.2023 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-429/20.12.2022 г. на МТСП в сила от 01.01.2023 г.;
» Нова служебна бележка за получени необлагаеми доходи от трудови правоотношения (виж печат на Служебна бележка по чл.45 за необлагаеми доходи към трудов договор и меню "Настройки/Справки и документи/Служебна бележка по чл.45 за необлагаеми доходи");
» Промяна във формата на Служебните бележки по чл.45, ал.5 и чл.35 от ЗДДФЛ за получени доходи по граждански договори;
» Промяна в кодовете за вид доход по граждански договори в сила от 01.01.2023 г. (добавен е нов код 3061 - Доходи от упражняване на свободна професия като адвокат, който е с нормативно признати разходи в размер на 40%, вместо досегашните 25%);
» Промяна във формата на файла за подаване на данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ");
Внимание!
За да се приложат промените от 01.01.2023 г. за фирми, за които ВЕЧЕ е активиран месец Януари 2023 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").