Актуално
Новиниоще...
19.11.2020
Уважаеми клиенти!
Искаме да Ви уведомим, че днес след 13:00 часа, може да има временно прекъсване в работата на телефон 0700 12 600.
За връзка с нас,...още...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
21.08.2020
НАП публикува становище във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица....още...
15.07.2020
НАП публикува становище за попълването на Декларация обр. №1 във връзка с промяната на минималните осигурителни прагове за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство....още...
Нови документиоще...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.7.92 (последна промяна от 21.10.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за използване на 3 символа за код на смяна и въвеждане на начален и краен час на почивка (виж меню "Настройки/Работни графици/Смени", форма "Смяна");
» Възможност за импорт на смени от Excel (виж меню "Настройки/Работни графици/Смени", контекстно меню към таблица "Смени", меню "Импорт от Excel...");
» Възможност за подписване с електронен подпис и криптиране на имейлите за изпращане на фишове, сметки за изплатени суми и потребителски документи (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Системни", папка "Изпращане на имейли/Подписване и криптиране" и настройките към формите за групово изпращане на съответните имейли).
» Ver.7.91 (последна промяна от 07.10.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за настройка полагаемите дни платен годишен отпуск да се изчисляват пропорционално на дните, зачетени за трудов стаж през текущата година (тази настройка е включена по подразбиране, но ако желаете, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Годишни отпуски");
» Възможност за сортиране на данните от потребителските справки по избрани колони от справка (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки", форма "Колона от справка", поле "Сортиране на данните по тази колона");
» Възможност за импорт/експорт на работни графици по кодове на смени във външен софтуер (виж меню "Настройки/Работни графици/Смени", форма "Смяна", поле "Код Ext" и модул "Работни графици", Импорт на работни графици от Excel, отметка "Работните графици са въведени с Код Ext").