Актуално
Новиниоще...
10.08.2022

Нови промени при данъчните облекчения за деца  от 1 юли 2022 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат за придобити доходи през 2022 г....

още...
04.01.2022

НАП публикува информация кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Закона за Регистър БУЛСТАТ  в сила от 4 януари 2022 г....

още...
30.11.2021

Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите доходи през 2021 г....

още...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.8.14 (последна промяна от 15.02.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за указване на месеца, в който са получени ваучерите - в текущия, или в месеца на изплащане на фиша (виж разплащателно перо от вид "Социални разходи, предоставени в натура (ваучери)", поле "Получени" и форма "Фирма", папка "Настройки" - ред 29);
» Нови параметри при дефиниране на разплащателни пера от потребителски алгоритъм (добавени са параметри за назначен/освободен през месеца и дни в неплатен отуск без осигурителен стаж - виж меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера");
» Възможност за настройка на шаблони за известия с имейли при генериране/промяна на статуса на еДокументите в СТИЛ Уеб (известията се настройват за всеки отделен вид еДокумент, като се посочва събитие, което го генерира, и група от служители, които се уведомяват за събитието - виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Възможност за настройка на системни съобщения в СТИЛ Уеб на английски език (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Системни съобщения");
» Възможност за добавяне на нулев облагаем доход за редове с код 101, 102 и 103 към справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (промяната е с цел подаване на необлагаеми доходи на лица, които не са получили облагаем доход през годината);
» Възможност за настройка на Код за вид плащане в СЕБРА в шаблоните за генериране на платежни документи (прилага се само за бюджетни платежни - виж меню "Настройки/Платежни документи/Шаблони за платежни документи").