Актуално
Новиниоще...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
21.08.2020
НАП публикува становище във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица....още...
15.07.2020
НАП публикува становище за попълването на Декларация обр. №1 във връзка с промяната на минималните осигурителни прагове за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство....още...
27.03.2020

Уважаеми клиенти и партньори!

Вече имате възможност да се присъедините към нашата общност "СТИЛ-ТРЗ и ЛС" във Viber. Може да ни откриете като последвате следния линк:

Viber

Тук може да споделяте файлове,...

още...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.7.97 (последна промяна от 24.02.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за изчисляване на брутна от нетна заплата при добавяне на трудов договор и допълнително споразумение за промяна на основна заплата (виж бутона "+/-" към поле "Основна заплата" в съответните форми);
» Нова справка "Служебни бележки към договори" (виж меню "Печат/Личен състав");
» Възможност за запис на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ без да се извършва проверка за преизчислен годишен данък преди запис на файла (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ").
» Ver.7.96 (последна промяна от 10.02.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов формат на файла за подаване на Уведомления по чл.62 към НАП, в сила от 01.03.2021 г. (виж меню "Приложения/Уведомления по чл.62 и чл.123");
» Добавени са нови основания за назначаване при подаване на Уведомление по чл.62, както следва:
код 17 - срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 или т.3 във връзка с чл.121а, ал.2, т.1 от КТ (за командироване в чужбина на срочен трудов договор от работодател, регистриран по законодателството на друга държава-членка на ЕС);
код 18 - допълнително споразумение в случаите на чл.121а, ал.1, т.1 от КТ (за допълнително споразумение за командироване в чужбина на работници и служители на безсрочен трудов договор);
(новите основания за назначаване влизат в сила от 01.03.2021 г. - виж меню "Настройки/Личен състав/Основания за назначаване");
» Ново поле "Основание за прекратяване при подаване на Уведомление по чл.62" във форма "Основание за прекратяване" (за всяко основание за прекратяване на договор е необходимо да се посочи съответното основание от законодателството на Р България, което в последствие ще се използва за попълване на т.17 - Код на основание за прекратяване при подаване на Уведомления по чл.62 за прекратяване на договор - виж меню "Настройки/Личен състав/Основания за прекратяване");