Указания за 2012 г.
                                         
Внимание! За да продължите работа с ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС от месец Януари 2012 г., трябва задължително да актуализирате програмата с най-новата версия за 2012 г. и след това да направите следното:  
 
  За всяка фирма, за която е активиран м. Януари 2012 г., изберете меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2012 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).  
 
Това е всичко, което трябва да се направи във връзка с промените от 2012 г.
Следва списък на настройките в ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, които актуализиращата програма извършва автоматично.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
         
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.600    9.700    22.300    550101   9.800    7.500    17.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   12.900    7.900    20.800        10.100    5.700    15.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.600    9.700    25.300    550101   12.800    7.500    20.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000        12.000    580120   12.000        12.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   12.900    7.900    20.800        10.100    5.700    15.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.600    9.700    25.300    550101   12.800    7.500    20.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000        7.000    580120   7.000        7.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 05 - Държавни служители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   17.800        17.800        12.800        12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.300        22.300    550101   17.300        17.300    550101    
     
        25.300*        25.300*    550101   20.300*        20.300*    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**           580120   12.000*       12,000**   580120    
     
        7.000***           580120   7.000**       7,000**   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за първа категория труд  
  *** за втора категория труд  
 
  код 06 - Лица по специални закони (ЗОВС, ЗМВР)  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   20.800        20.800        15.800        15.800         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   25.300        25.300    550101   20.300        20.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000*           580120   12.000*       12.000*   580120    
     
        7.000**           580120   7.000**       7.000**   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа категория труд  
  ** за втора категория труд  
 
  код 07 - За следователи по Закона за съдебната власт  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   20.800        20.800        15.800        15.800         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   25.300        25.300        20.300        20.300         
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000*           580120   12.000*       12.000*   580120    
     
        7.000**           580120   7.000**       7.000**   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа категория труд  
  ** за втора категория труд  
 
  код 08 - Лица с учителски трудов стаж  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.600    9.700    22.300    550101   9.800    7.500    17.300    550101    
     
     Учителски ПФ   4.300        4.300    555908   4.300        4.300    555908    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 09 - Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.000    9.300    21.300    550101   9.200    7.100    16.300    550101    
     
        15.000*    9.300*    24.300*    550101   12.200*    7.100*    19.300*    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**       12.000**   580120   12.000**       12.000**   580120    
     
        7.000***       7.000***   580120   7.000***       7.000***   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за първа категория труд  
  *** за втора категория труд  
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.600    9.700    22.300    550101   9.800    7.500    17.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 11 - Осигурени само за трудова злополука и професионална болест  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550101   да           550101    
     
     общо за ф-вете на ДОО   9.900    7.900    17.800    550101   7.100    5.700    12.800    550101    
     
        12.900*    7.900*    20.800*    550101   10.100*    5.700*    15.800*    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**       12.000**   580120   12.000**       12.000**   580120    
     
        7.000***       7.000***   580120   7.000***       7.000***   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за първа категория труд  
  *** за втора категория труд  
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       17.800    17.800            12.800    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       17.800    17.800    550402       12.800    12.800    550402    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       17.800    17.800            12.800    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"       3.500    3.500            3.500    3.500         
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       21.300    21.300    550401       16.300    16.300    550401    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 13 - Земеделски производители и тютюнопроизводители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       17.800    17.800    550405       12.800    12.800    550405    
     
     фонд "ОЗМ"       3.500*   3.500*           3.500*   3.500*        
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       21.300*   21.300*   550404       16.300*   16.300*   550404    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.  
 
  код 14 - Лица, работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   9.900    7.900    17.800    550110   7.100    5.700    12.800    550110    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 17 - Служители на НРС и СКС на МТ, инф.техн. и съобщ. и служба "Военна инф." на МО  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        9.900    7.900    17.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400   1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.600   9.700    22.300    550101   12.600    9.700   22.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                                    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 24 - Съдии, прокурори, съдия-изпълнители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   17.800        17.800        12.800        12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.300        22.300        17.300        17.300         
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000         
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 27 - Лица получ. обезщ. по чл. 222 ал. 1 от КТ  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   9.900    7.900    17.800    550101   7.100    5.700    12.800    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 83 - Офицери и сержанти на НРС и СКС на МТ, инф.техн. и съобщ.и служба "Военна инф." на МО  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   20.800        20.800        20.800        20.800         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   25.300       25.300    550105   25.300        25.300    550105    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                                    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 93 - Специализанти, получ. възнагр. по договор за обучение за придобиване на специалност  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   9.900    7.900    17.800        7.100    5.700    12.800         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.600    9.700    22.300    550101   9.800    7.500    17.300    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно, облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:  
 
     
 -  до 5400 лв. 420 лв.  
 -  от 5400.01 лв. до 6500 лв. 450 лв.  
 -  от 6500.01 лв. до 7500 лв. 500 лв.  
 -  над 7500 лв. 550 лв.  
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.
 
 
  Забележки:  
   -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКПД на дадено лице и кода на икономическата дейност на фирмата, в която се намира то;
 -  за 2012 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   4.800    560101    в/у осигурителен доход   3.200    560101    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560101    в/у неплатен отпуск   8.000    560101    
     
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   4.800    560101    в/у осигурителен доход   3.200    560101    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
 
  код 32 - Лица, работещи по служебни правоотношения  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   8.000    560101    в/у осигурителен доход            
     
     в/у врем. неработоспoсобност   8.000    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560101    в/у неплатен отпуск   8.000    560101    
     
 
  код 33 - Лица, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони (ЗОВС, ЗМВР)  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   8.000    560101    в/у осигурителен доход            
     
     в/у врем. неработоспoсобност   8.000    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560101    в/у неплатен отпуск   8.000    560101    
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   8.000    560402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560402    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ  
  (виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)  
 
     
-  минимална работна заплата: 270.00 лв.  
-  обезщетение за гледане на малко дете: 240.00 лв.  
-  минимален осигигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители: 240.00 лв.  
-  максимален осигурителен доход: 2 000.00 лв.  
-  необлагаем доход за лица с намалена работоспособност: 660.00 лв.