Основни предимства на модул "Платежни документи"

finger напълно автоматизирано изготвяне и печат на платежни за плащане към бюджета и кредитен превод - програмата сама определя, изчислява и попълва информацията в платежните в зависимост от зададения период и предварително направените настройки в системата;

finger възможност за задаване на период, от който да се извлича информация при изготвяне на платежните - по-малък (от дата - до дата) или по-голям от един календарен месец (използва се основно при изготвяне и печат на платежни нареждания, отнасящи се за сметките за изплатени суми по граждански договори в зададен период);

finger възможност за редакция на платежните документи;

finger възможност за копиране на платежни документи между отделни файлове;

finger възможност за добавяне/изтриване на платежни документи;

finger възможност за запис на платежните документи във файл за банка;

finger възможност за експорт в pdf на платежните документи при печат;

finger възможност за печат на информацията от платежните върху готови бланки.