Указания за 2009 г.
                                         
     Внимание! За да продължите работа с ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС от месец Януари 2009 г., трябва задължително да актуализирате програмата с най-новата версия за 2009 г. и след това да направите следното:  
 
  За всяка фирма, за която е активиран м. Януари 2009 г., изберете меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Маркирайте т.2 от секцията "Вземи в предвид..." . Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2009 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).  
 
     Това е всичко, което трябва да се направи във връзка с промените от 2009 г.
     Внимание! Кодовете на икономическите дейности ще бъдат обновени от актуализиращата програма съгласно Кодовата таблица за преход между НКИД 2003 и КИД 2008, публикувана от НСИ. В случай, че желаете да промените автоматично въведения код, можете да направите това от форма Фирма.
     Следва списък на настройките в ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, които актуализиращата програма извършва автоматично.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.700    9.800    22.500    550101   9.900    7.600    17.500    550131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.000    8.000    21.000        10.200    5.800    16.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.700    9.800    25.500    550102   12.900    7.600    20.500    550132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000        12.000    580120   12.000        12.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.000    8.000    21.000        10.200    5.800    16.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.700    9.800    25.500    550102   12.900    7.600    20.500    550132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000        7.000    580121   7.000        7.000    580121    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 05 - Държавни служители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   18.000        18.000        13.000        13.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.500        22.500    550114   17.500        17.500    550144    
     
        25.500*        25.500*    550105   20.500*        20.500*    550135    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000**           580121   7.000**           580121    
     
        12.000***           580120   12.000***           580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за втора категория труд  
  **** за първа категория труд  
 
  код 06 - Лица по специални закони (ЗОВС, ЗМВР)  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   21.000        21.000        16.000        16.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   25.500        25.500    550105   20.500        20.500    550135    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000**           580121   7.000**           580121    
     
        12.000***           580120   12.000***           580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  ** за втора категория труд  
  **** за първа категория труд  
 
  код 08 - Лица с учителски трудов стаж  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.700    9.800    22.500    550101   9.900    7.600    17.500    550131    
     
     Учителски ПФ   4.300        4.300    591008   4.300        4.300    591008    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 09 - Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.100    9.400    21.500    550126   9.300    7.200    16.500    550156    
     
        15.100*    9.400*    24.500*    550126   12.300*    7.200*    19.500*    550156    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000**           580121   7.000**           580121    
     
        12.000***           580120   7.000***           580120    
     
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за втора категория труд  
  **** за първа категория труд  
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол, еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   12.700    9.800    22.500    550101   9.900    7.600    17.500    550131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     
 
  код 11 - Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   10.000    8.000    18.000    550108   7.200    5.800    13.000    550138    
     
        13.000*    8.000*    21.000*    550111   10.200*    5.800*    16.000*    550141    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000**           580121   7.000**           580121    
     
        12.000***           580120   12.000***           580120    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за втора категория труд  
  **** за първа категория труд  
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       18.000    18.000            13.000    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       18.000    18.000    550402       13.000    13.000    550442    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       18.000    18.000            13.000    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"       3.500    3.500            3.500    3.500         
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       21.500    21.500    550401       16.500    16.500    550441    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 13 - Земеделски производители и тютюнопроизводители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       18.000    18.000    550405       13.000    13.000    550445    
     
     фонд "ОЗМ"       3.500*   3.500*   550404       3.500*   3.500*   550444    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       21.500    21.500    550404       16.500    16.500    550444    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.  
 
  код 14 - Лица, работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   10.000    8.000    18.000    550110   7.200    5.800    13.000    550140    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 24 - Съдии, прокурори, съдия-изпълнители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   18.000        18.000        13.000        13.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.500        22.500        17.500        17.500         
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000         
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 27 - Лица получ. обезщ. по чл. 222 ал. 1 от КТ  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   10.000    8.000    18.000        7.200    5.800    13.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   10.000    8.000    18.000    550116   7.200    5.800    13.000    550146    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  Забележки:  
   -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  вноските за фонд "ГВРС" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението (0.100 % за 2009 г.);
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКПД на дадено лице и кода на икономическата дейност на фирмата, в която се намира то.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение*  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   4.800    560101    в/у осигурителен доход   3.200    560200    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560104    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560109    в/у неплатен отпуск   8.000    560109    
     
  * Изпълнители по договор за управление и контрол, еднолични търговци в неперсонифицирани дружества, синдици и ликвидатори превеждат здравни осигуровки по същите кодове  
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   4.800    560407    в/у осигурителен доход   3.200    560406    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560104    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
 
  код 32 - Лица, работещи по служебни правоотношения  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   8.000    560102    в/у осигурителен доход            
     
     в/у врем. неработоспoсобност   8.000    560105    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560102    в/у неплатен отпуск   8.000    560102    
     
 
  код 33 - Лица, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони (ЗОВС, ЗМВР)  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   8.000    560103    в/у осигурителен доход            
     
     в/у врем. неработоспoсобност   8.000    560105    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560103    в/у неплатен отпуск   8.000    560103    
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   8.000    560402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560104    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ  
  (виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)  
 
         
   -  минимална работна заплата: 240.00 лв.    
   -  обезщетение за гледане на малко дете: 240.00 лв.    
   -  минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: 260.00 лв.    
   -  максимален осигурителен доход: 2 000.00 лв.    
   -  данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност: 660.00 лв.