Указания за 2006 г.
                                         
     Внимание! За да продължите работа с програмата, от месец Януари 2006 г. трябва да бъдат направени промени в настройките на ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС. За целта първо актуализирайте програмата с най-новата версия за 2006 г. и след това направете следното:  
 
т.1 - За всяка фирма, за която сте активирали м. Януари 2006 г., щракнете върху меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Маркирайте от секцията "Вземи в предвид..." т.3 и т.4. Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2006 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).  
 
т.2 - Ако използвате справките по параграфи или печатате платежни от програмата, ще трябва да отразите промяната от 2006 г. в названията на получател/платец, сметките и БИН-овете по съответните групи. За целта щракнете върху меню "Настройки/Суматори" и от появилата се форма променете групите, по които се изготвят платежни, както следва:  
 
    Забележка: Данните от колони "Сметка" и "Банка" се отнасят за ТД на НАП - София-град. За всички останали райони, можете да получите информация от тук.  
 
     
     Класификационна група    Получ./Платец   БИН   Сметка   Банка  
     ДОО / ТЗПБ    ТД на НАП-ДОО   7315000004   3092829706   СИБ - ЦУ    
     
     НЗОК    ТД на НАП-НЗОК   7316000009   3092829901   СИБ - ЦУ    
     
     ГВРС    ТД на НАП-ГВРС   7317000003   3092830008   СИБ - ЦУ    
     
     ДЗПО    ТД на НАП-ДЗПО   7318000008   3092830100   СИБ - ЦУ    
     
     Учителски ПФ    ТД на НАП-Уч.ПФ   7319000002   3092830203   СИБ - ЦУ    
     
     За сметка на ДОО    НОИ   -   5092808034   СИБ - ЦУ    
     
     Данък по тр. дог. (ДОД)    ТД на НАП   7301120004   данни от ТД по рег. на фирмата    
     
     Данък по гр. договори    ТД на НАП   7301130002   данни от ТД по рег. на фирмата    
     
 
     Това е всичко, което трябва да направите във връзка с промените от 2006 г.
     Следва списък на настройките в ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, които актуализиращата програма извършва автоматично (ver.6.03.0109 от 09.01.2006 г.).
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        12.350    6.650    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   19.175    10.325    29.500    080101   16.575    8.925    25.500    080131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           080910   да           080910    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   17.950    8.050    26.000        15.350    6.650    22.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.175    10.325    32.500    080102   19.575    8.925    28.500    080132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000        12.000    080120   12.000        12.000    080120    
     
     фонд "ГВРС"   да           080910   да           080910    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   17.950    8.050    26.000        15.350    6.650    22.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.175    10.325    32.500    080102   19.575    8.925    28.500    080132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000        7.000    080121   7.000        7.000    080121    
     
     фонд "ГВРС"   да           080910   да           080910    
     
 
  код 08 - Лица с учителски трудов стаж  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        12.350    6.650    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   19.175    10.325    29.500    080101   16.575    8.925    25.500    080131    
     
     Учителски ПФ   4.300        4.300    081008   4.300        4.300    081008    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           080910   да           080910    
     
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        12.350    6.650    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   19.175    10.325    29.500    080101   16.575    8.925    25.500    080131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 11 - Осигурени само за трудова злополука и професионална болест  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        12.350    6.650    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   14.950    8.050    23.000    080108   12.350    6.650    19.000    080138    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"       23.000    23.000            19.000    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       23.000    23.000    080402       19.000    19.000    080442    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       4.000    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"       23.000    23.000            19.000    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"       3.500    3.500            3.500    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       26.500    26.500    080401       22.500    22.500    080441    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       4.000    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 14 - Работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        12.350    6.650    19.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   14.950    8.050    23.000    080110   12.350    6.650    19.000    080140    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.600    1.400    4.000    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  Забележки:  
   -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  вноските за фонд "ГВРС" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението;
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКП на длъжността на дадено лице и кода на икономическа дейност на фирмата, в която то се намира.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент    параграф    вноска    процент    параграф    
     в/у осигурителен доход   3.900    100101    в/у осигурителен доход   2.100    100200    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   3.900    100104    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   6.000    100109    в/у неплатен отпуск   6.000    100109    
     
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент    параграф    вноска    процент    параграф    
     в/у осигурителен доход   3.900    100407    в/у осигурителен доход   2.100    100406    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент    параграф    вноска    процент    параграф    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   6.000    100402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   3.900    100104    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
» МЕСЕЧНА ТАБЛИЦА ЗА ДОД  
  (виж меню Настройки/Таблици за ДОД/Месечна таблица)  
 
                         
     
    данъчна основа   данък общ доход    
             
    от    до    сума    процент...    за основа над     
    0.00    180.00    0.00    0.00    0.00     
     
    180.01    250.00    0.00    20.00    180.00     
     
    250.01    600.00    14.00    22.00    250.00     
     
    600.01    100 000.00    91.00    24.00    600.00     
     
 
» ГОДИШНА ТАБЛИЦА ЗА ДОД  
  (виж меню Настройки/Таблици за ДОД/Годишна таблица)  
 
                         
     
    данъчна основа   данък общ доход    
             
    от    до    сума    процент...    за основа над     
    0.00    2 160.00    0.00    0.00    0.00     
     
    2 160.01    3 000.00    0.00    20.00    2 160.00     
     
    3 000.01    7 200.00    168.00    22.00    3 000.00     
     
    7 200.01    1 000 000.00    1 092.00    24.00    7 200.00     
     
 
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ  
  (виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)  
 
         
   -  минимална работна заплата: 160.00 лв.    
   -  обезщетение за гледане на малко дете: 160.00 лв.    
   -  минимален осигурителен доход (за самоосигуряващи се лица): 220.00 лв.    
   -  максимален осигурителен доход: 1 400.00 лв.