Кратки ръководства за работа със СТИЛ
pdf Как се добавят Декларации за промяна на лични данни в СТИЛ и СТИЛ Уеб
pdf Как да направим годишно преизчисление на данъка по ЗДДФЛ за служителите в СТИЛ
pdf Как да направим настройки в СТИЛ за изпращане на имейли
pdf Как да настроим тримесечния и годишния отчет за статистиката
pdf Как да добавим необлагаемите доходи на лицата в справката по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ
pdf Как да въведем авансови данъчни облекчения за деца в СТИЛ през 2023 г.
pdf Как да създаваме потребителски справки в СТИЛ
pdf Как да създадем потребителски шаблон за документ в MS Word
pdf Как да въведем данни за възнагражденията и да приключим работния месец в СТИЛ
pdf Как да инсталираме СТИЛ на ново работно място
pdf Добавяне на Договор за управление и контрол (ДУК)
pdf Добавяне на Самоосигуряващи се лица
pdf Как да добавим лице, работещо на втори/допълнителен трудов договор
pdf Как да добавим договор по чл. 114 от КТ за работа през определни дни в месеца
pdf Как да добавим еднодневен трудов договор по чл. 114а от КТ в СТИЛ
pdf Как да въведем болнични с припокриващи се дати
pdf Как да добавим Работеща майка в СТИЛ
pdf Как да отразим в СТИЛ увеличеното възнаграждение за нощен труд в сила от 01.04.2022
pdf Как да добавим необлагаемите доходи в папка Данни от служебни бележки в договорите на лицата
pdf Добавяне на обезщетение при съкращаване по чл. 222 ал. 1 от КТ