Печат на справки и документи
     "Lease Manager" разполага с голям набор от системни (готови) справки, които могат да покрият изискванията на повечето лизингови компании. При необходимост в системата могат да се създават потребителски справки, които да отговараят максимално на специфичните изисквания на всеки наш клиент.
Системни справки
 • Вземания по лизингови вноски
 • Експозиция по клиенти
 • Матуритети на лизингови вноски
 • Дължими суми от клиент
 • Задължения по вноски с настъпил падеж
 • Актуализирани лизингови схеми
 • Актуализирани лизингови схеми (история)
 • Актуализирани лизингови схеми (за период)
 • Предстоящи за актуализиране лизингови схеми
 • Лихвени проценти по приложения
 • Закъснели плащания по фактурирани лизингови вноски
 • Закъснели плащания по фактурирани еднократни вноски
 • Издадени фактури и извлечения за период
 • Издадени известия към фактури за период
 • Регистрирани плащания за период
 • Подписани лизингови договори за период
 • Стартирали приложения за период
 • Приложения с последни вноски в период
 • Прекратени приложения за период
 • Неактивирани приложения
 • Експорт на погасителни планове
 • Инвентаризационен опис
 • Разпределение на оборудване
 • Заложено оборудване по кредитни линии
 • Залози
 • Незастраховано оборудване по приложения
 • Допълнителни обезпечения
 • Дължими суми по фактури
 • Търсене на оборудване (за транспортни средства)
 • Отчет за сравнение на данни (по лизингови договори)
 • Отчет за сравнение на данни (по договори за доставка)