Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2024 г.
»Ver.8.28 (последна промяна от 05.02.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в кодовете за вид доход по граждански договори в сила от 01.01.2024 г.;
» Възможност за въвеждане на точен адрес към месторабота на наетите лица на трудово правоотношение (виж форми "Трудов договор" и "Допълнително споразумение", поле "Месторабота");
» Възможност за избор на обезщетения, които се изплащат на лицето при добавяне на заповед за прекратяване на трудов договор (в зависимост от активния месец на фирмата и датата на заповедта, избраните обезщетения се добавят и изчисляват веднага във фиша или след активиране на месеца, от който е в сила заповедта - виж форма "Заповед за прекратяване на договор", таблица "Да се изплатят на лицето следните обезщетения" и меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера", форма "Начисление", отметка "Може да се добавя като обезщетение при прекратяване" за пера от алгоритъм "Фиксирана сума" и "Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск");
» Възможност за показване на неизползваните дни отпуск по видове платен годишен отпуск (виж меню "Печат/Личен състав(Работни заплати)/Полагаеми дни платен годишен отпуск", отметка "Покажи неизползваните дни по видове отпуск");
» Възможност за настройка на правата на достъп по подразбиране при добавяне на нова фирма и потребител (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ/Системни", папка "Потребители", раздел "Права на достъп по подразбиране").
»Ver.8.27 (последна промяна от 12.01.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.01.2024 г.;
» Нов формат на Отчета за статистиката за 4-то тримесечие на 2023 г (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/3-месечен");
» Актуализация на системната помощ в програмата (натиснете клавиша F1, за да отворите помощ към активната форма в програмата или вижте меню "Помощ/Съдържание").
»Ver.8.26 (последна промяна от 04.01.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.01.2024 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД в сила от 01.01.2024 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-381/22.12.2023 г. на МТСП в сила от 01.01.2024 г.;
» Промяна на дните във временната неработоспособност за сметка на работодателя от 3 на 2 работни дни, в сила от 01.01.2024 г.;
» Лог на всички операции, свързани с еДокументи - създаване, одобряване, подписване и т.н. (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Лог на събития в програмата", папка "СТИЛ Уеб").
Внимание!
За да се приложат промените от 01.01.2024 г. за фирми, за които ВЕЧЕ е активиран месец Януари 2024 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2023 г.Промени за 2022 г.Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.