Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2020 г.
»Ver.7.87 (последна промяна от 27.02.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ").
»Ver.7.86 (последна промяна от 30.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ");
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-815/23.12.2019 г. на МТСП в сила от 01.01.2020 г.
»Ver.7.85 (последна промяна от 08.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" за 2020 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД за 2020 г.;
» Промяна във формата на Служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (от тази година отпада Служебната бележка по чл.45, ал.2 - информацията за придобити доходи от допълнителни трудови правоотношения се подава със Служебната бележка по чл.45, ал.1);
» Промяна в начина на въвеждане на информация за придобити доходи от допълнителни трудови правоотношения (виж форма "Трудов договор", папка "Данни за служебни бележки").
Внимание! За да се приложат промените от 2020 г., за всяка фирма, за която вече е активиран месец Януари 2020 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.