За програмата
     “Lease Manager” е специализирана информационна система за цялостно управление на дейността на една лизингова компания. Може да се използва, както от малки, така и от големи лизингови компании. Програмният продукт е съвместна разработка на ЕмСофт ЕООД и Интерлийз ЕАД, като от 2000 г. до сега продължаваме да го развиваме успешно. “Lease Manager” е изграден на модулен принцип, с цел да се постигне по-ефективно разпределение и управление на дейността в една компания. Между отделните модули има изградени интерфейси за обмен на данни, а информацията от всички модули се съхранява в единна база данни. “Lease Manager” се развива динамично според нарастващите изисквания на пазара и в унисон с най-добрите практики в дейността на лизинговите компании.
“Lease Manager” се състои от следните модули:
  • Модул "Доставки” (по фирми)
  • Модул “Приложения” (по фирми)
  • Модул “Документи” (по фирми)
  • Модул “Плащания” (по фирми)
  • Модул “Осчетоводяване” (по фирми)
  • Модул “Кредитни линии” (по фирми)
  • Модул “Контакти” (общ за всички фирми/подразделения)
  • Модул “Шаблони за лизингови схеми” (общ за всички фирми/подразделения)
  • Модул “Отчети за БНБ” (общ за всички фирми/подразделения)
  • Модул “Event Log Explorer” (общ за всички фирми/подразделения)
Основна форма и отваряне на модул от програмата
lm_abt.jpg