Решения
link Решение № 798 от 27 декември 2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г. (Обн. ДВ, бр.102 от 31 декември 2019 г.)
link Решение № 1020 ОТ 28 декември 2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
link Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г. (Обн. ДВ. бр.94 от 4 декември 2015г.)
link Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.. (Обн. ДВ. бр.94 от 11 ноември 2014г.)
link Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.. (Обн. ДВ. бр.100 от 19 ноември 2013г.)
link Решение № 697 от 14 ноември 2013г. за разместване на почивни дни през 2014 г.. (Обн. ДВ. бр.100 от 19 ноември 2013г.)
link Решение № 192 от 21 март 2013г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012г. за разместване на почивни дни през 2013г. (Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г.)
link Решение № 945 от 15 ноември 2012г. за разместване на почивни дни през 2013г. (Обн. ДВ. бр.91 от 20 ноември 2012г.)
link Решение № 834 от 17 ноември 2011г. за разместване на почивни дни през 2012г. (Обн. ДВ. бр.93 от 25 ноември 2011г.)
link Решение № 878 от 16 декември 2010г. за разместване на почивните дни през 2011г. ( ДВ. бр.100 от 21 декември 2010г.)
doc Решение № 958 от 16 декември 2009г. за определяне на дните на религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г. (ДБ, бр. 101 от 18 декември 2009г.)
doc Решение № 956 от 16 декември 2009 г. за разместване на почивните дни през 2010 г.
link Решение № 112 от 20 февруари 2009г. за изменение и допълнение на решение № 739 на министерския съвет от 2008г. за разместване на почивни дни през 2009г. (Дв, бр. 17 от 06 март 2009г.)
link Решение № 921 от 2 декември 2009г. за допълнение на решение № 739 на мнистерския съвет от 2008г . за разместване на почивни дни през 2009г, изменено и допълнено с решение № 112 на министерския съвет от 2009г. (ДВ, бр. 96 от 2009г.)
link Решение № 4 от 10.01.2008г. за разместване на почивни дни през 2008г. - обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2008г.
doc Решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт от 28.08.2007г. във връзка с промяна на процентите за осигуряване от 01.10.2007г.
link Решение № 328 от 11.05.2007г. за еднократно обявяване на 15 август 2007г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Варна - обн. ДВ бр. 41 от 22.05.2007г.
link Решение № 287 от 26.04.2007г. за изменение на решение № 94 на министерския съвет за разместване на почивни дни през 2007г. - обн. ДВ бр. 36 от 04.05.2007г.
link Решение № 94 от 15.02.2007 г. за разместване на почивни дни през 2007 г. - обн. ДВ бр. 17 от 23.02.2007г.
link Решение № 722 от 18.10.2006 г. за еднократно обявяване на официален празник (02.01.2007 г.)
link Решение № 921 от 02.12.2005 г. за разместване на почивните дни през 2006 г.
link Решение № 739 от 21.11.2008г. за разместване на почивни дни през 2009г. - обн. ДВ бр. 103 от 02.12.2008г.