Решения
link Решение № 1020 ОТ 28 декември 2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
link Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г. (Обн. ДВ. бр.94 от 4 декември 2015г.)
link Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.. (Обн. ДВ. бр.94 от 11 ноември 2014г.)
link Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.. (Обн. ДВ. бр.100 от 19 ноември 2013г.)
link Решение № 697 от 14 ноември 2013г. за разместване на почивни дни през 2014 г.. (Обн. ДВ. бр.100 от 19 ноември 2013г.)
link Решение № 192 от 21 март 2013г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012г. за разместване на почивни дни през 2013г. (Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г.)
link Решение № 945 от 15 ноември 2012г. за разместване на почивни дни през 2013г. (Обн. ДВ. бр.91 от 20 ноември 2012г.)
link Решение № 834 от 17 ноември 2011г. за разместване на почивни дни през 2012г. (Обн. ДВ. бр.93 от 25 ноември 2011г.)
link Решение № 878 от 16 декември 2010г. за разместване на почивните дни през 2011г. ( ДВ. бр.100 от 21 декември 2010г.)
doc Решение № 958 от 16 декември 2009г. за определяне на дните на религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г. (ДБ, бр. 101 от 18 декември 2009г.)
doc Решение № 956 от 16 декември 2009 г. за разместване на почивните дни през 2010 г.
link Решение № 112 от 20 февруари 2009г. за изменение и допълнение на решение № 739 на министерския съвет от 2008г. за разместване на почивни дни през 2009г. (Дв, бр. 17 от 06 март 2009г.)
link Решение № 921 от 2 декември 2009г. за допълнение на решение № 739 на мнистерския съвет от 2008г . за разместване на почивни дни през 2009г, изменено и допълнено с решение № 112 на министерския съвет от 2009г. (ДВ, бр. 96 от 2009г.)
link Решение № 4 от 10.01.2008г. за разместване на почивни дни през 2008г. - обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2008г.
doc Решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт от 28.08.2007г. във връзка с промяна на процентите за осигуряване от 01.10.2007г.
link Решение № 328 от 11.05.2007г. за еднократно обявяване на 15 август 2007г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Варна - обн. ДВ бр. 41 от 22.05.2007г.
link Решение № 287 от 26.04.2007г. за изменение на решение № 94 на министерския съвет за разместване на почивни дни през 2007г. - обн. ДВ бр. 36 от 04.05.2007г.
link Решение № 94 от 15.02.2007 г. за разместване на почивни дни през 2007 г. - обн. ДВ бр. 17 от 23.02.2007г.
link Решение № 722 от 18.10.2006 г. за еднократно обявяване на официален празник (02.01.2007 г.)
link Решение № 921 от 02.12.2005 г. за разместване на почивните дни през 2006 г.
link Решение № 739 от 21.11.2008г. за разместване на почивни дни през 2009г. - обн. ДВ бр. 103 от 02.12.2008г.