Основни предимства на модул "Описи за изплащане на обезщетения"

finger напълно автоматизирано изготвяне на Описи за изплащане на обезщетения и Приложение №15 - информацията, която се подава в НОИ, се взима от разплащателните пера за временна нетрудоспособност в избран календарен месец;

finger автоматично попълване в Приложение №15 на работните часове за бъдещи месеци, при създаден график в модул "Работни графици";

finger печат на Придружително писмо (в MS Word);

finger печат на Приложения № 1, 2, 2а, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 14а и 15 (в MS Word);

finger възможност за редакция на записите във файла;

finger възможност за допълнително представяне на приложения;

finger възможност за добавяне на записи във файла;

finger проверка на файла при запис (ако има допуснати грешки, те се показват в списък, като програмата не Ви позволи да запишете файла преди тяхното отстраняване);

finger възможност за експорт на данните в MS Excel.