Ценова листа
     ЕмСофт  Ви предлага различни варианти на програмния продукт СТИЛ, съобразени с предмета на дейност, структурата и особеностите на Вашата фирма. Ако желаете да Ви бъде направена демонстрация на програмата, можете да се свържете с нас от тук. Инсталирането на демо версия на място при Вас, както и самата демонстрация на продукта са безплатни. Демо версия на програмата може да изтеглите от тук.
Цени на най-често използваните пакети
Общ брой служители във всички фирми Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) Абонаментно поддържане
за една календарна година
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
» до    10  служители - Мини 0 лв  0 лв  0 лв  0 лв  250 лв  300 лв 
» до    15  служители 505 лв  606 лв  670 лв  804 лв  290 лв  348 лв 
» до    30  служители 570 лв  684 лв  735 лв  882 лв  315 лв  378 лв 
» до    50  служители 670 лв  804 лв  835 лв  1002 лв  350 лв  420 лв 
» до    75  служители 785 лв  942 лв  950 лв  1140 лв  390 лв  468 лв 
» до  100  служители 895 лв  1074 лв  1060 лв  1272 лв  430 лв  516 лв 
» до  150  служители 1130 лв  1356 лв  1295 лв  1554 лв  510 лв  612 лв 
» до  200  служители 1355 лв  1626 лв  1520 лв  1824 лв  585 лв  702 лв 
*Последна актуализация на ценовата листа 16.09.2022 г.
Общ брой служители във всички фирми Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) Абонаментно поддържане
за една календарна година
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
» до  200  служители 4060 лв  4872 лв  4555 лв  5466 лв  1175 лв  1410 лв 
» до  300  служители 5445 лв  6534 лв  5940 лв  7128 лв  1450 лв  1740 лв 
» до  400  служители 6815 лв  8178 лв  7310 лв  8772 лв  1695 лв  2034 лв 
» до  500  служители 8170 лв  9804 лв  8665 лв  10398 лв  1930 лв  2316 лв 
» до  600  служители 9520 лв  11424 лв  10015 лв  12018 лв  2150 лв  2580 лв 
» до  800  служители 12225 лв  14670 лв  12720 лв  15264 лв  2550 лв  3060 лв 
» до1000  служители 14935 лв  17922 лв  15430 лв  18516 лв  2905 лв  3486 лв 
» до1200  служители 17620 лв  21144 лв  18115 лв  21738 лв  3290 лв  3948 лв 
*Последна актуализация на ценовата листа 16.09.2022 г.
Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб Преотстъпване право на ползване за календарна година
СТИЛ Уеб СТИЛ Уеб + еПодписи**
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
» до        10  служители 0 лв  0 лв  0 лв  0 лв 
» до        50  служители 400 лв  480 лв  600 лв  720 лв 
» до      100  служители 800 лв  960 лв  1200 лв  1440 лв 
» до      150  служители 1200 лв  1440 лв  1800 лв  2160 лв 
» до      200  служители 1400 лв  1680 лв  2100 лв  2520 лв 
» до      300  служители 2100 лв  2520 лв  3150 лв  3780 лв 
» до      500  служители 3500 лв  4200 лв  5250 лв  6300 лв 
» до      700  служители 4200 лв  5040 лв  6300 лв  7560 лв 
» до    1000  служители 6000 лв  7200 лв  9000 лв  10800 лв 
» до    1500  служители 7500 лв  9000 лв  11250 лв  13500 лв 
» до    2000  служители 10000 лв  12000 лв  15000 лв  18000 лв 
» до    3000  служители 12000 лв  14400 лв  18000 лв  21600 лв 
» до    5000  служители 20000 лв  24000 лв  30000 лв  36000 лв 
» над  5000  служители по договаряне по договаряне
*Последна актуализация на ценовата листа 02.11.2021 г.
**В цените е включено издаването на Усъвършенствани електронни подписи за служителите. Към момента ЕмСофт не издава КЕП и не предлага облачни услуги за подписване на електронни документи. Цената за тези услуги зависи от конкретния доставчик и обема на потреблението.
Наименование на приложението Преотстъпване право на ползване за календарна година
цена с вкл. ДДС
» MSoft Mail Service (автоматично известяване с имейли) * 400 лв  480 лв 
» MSoft Email Signature (подписване на имейли и прикачени файлове) 400 лв  480 лв 
 
 
 
 
 
 
*Приложението MSoft Mail Service (автоматично известяване с имейли) е безплатно за клиентите, които ползват СТИЛ Уеб.
Калкулатор
Вариант
Брой служители
Брой раб. места
Брой месеци
Доплащане за допълнителни работни места
 

Общ брой служители във всички фирми
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF)
Абонаментно поддържане за една календарна година
  цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
Вариант
Брой месеци
до 10% толеранс в бройките към избрания лиценз

Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб
Преотстъпване право на ползване за календарна година/ Х месеци
  цена с вкл. ДДС
За физически и юридически лица с персонал до 10 служители предлагаме ПП "СТИЛ" - Мини на цена от 300.00 лв с ДДС. Този пакет е многофирмен с едно работно място, като в цената е включен лиценз и абонамент до края на текущата година. За всяка следваща календарна година се заплаща абонамент в размер на 300.00 лв с ДДС.
Забележка: При надвишаване на ограничението от 10 служители се заплаща лиценз и абонамент по актуална ценова листа на сайта.
В цените за преотстъпване право на ползване на продукта са включени:
всички модули на СТИЛ (Личен състав, Работни заплати, Граждански договори, Работни графици, Декларации за НАП, Уведомления за НАП, Описи за изплащане на обезщетения, Осчетоводяване, Платежни документи и Провизиране на отпуски);
възможност за прехвърляне на данните за наетите лица от файл на MS Excel;
първоначална инсталация и настройка;
обучение при закупуване и внедряване на програмата в рамките на 2 часа или 6 часа за СТИЛ Про.
В цените за абонаментно поддържане са включени:
всички нови версии на СТИЛ в рамките на календарната година;
консултации по телефона и на място в офиса на ЕмСофт (до един час).
За всяко допълнително работно място се заплащат 20% от цената за абонаментно поддържане на СТИЛ.
Системна помощ, консултации и обучение на място при клиента се заплащат по 90 лв с ДДС на час. Обслужване по телефона, по имейл и отдалечен достъп са безплатни. Консултациите в офиса на ЕмСофт са безплатни в рамките на 1 час. За всеки следващ час се заплаща 90 лв с ДДС.
ЕмСофт Ви предоставя възможност за разсрочено безлихвено плащане на 3 вноски за срок до 3 месеца!
Минимални изисквания на компютърната система:
оперативна памет: 2048 MB;
свободно дисково пространство: 500 MB;
операционна система: 32/64-битова версия на Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10;
печата на справки и документи в СТИЛ изисква инсталирани MS Word и MS Excel (MS Office 2003 или по-нова версия).