Ценова листа
     ЕмСофт  Ви предлага различни варианти на програмния продукт СТИЛ, съобразени с предмета на дейност, структурата и особеностите на Вашата фирма. Ако желаете да Ви бъде направена демонстрация на програмата, можете да се свържете с нас от тук. Инсталирането на демо версия на място при Вас, както и самата демонстрация на продукта са безплатни. Демо версия на програмата може да изтеглите от тук.
Цени на най-често използваните пакети
Общ брой служители във всички фирми Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) Абонаментно поддържане
за една календарна година
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
» до    10  служители - Мини 0 лв  0 лв  0 лв  0 лв  300 лв  360 лв 
» до    15  служители 505 лв  606 лв  670 лв  804 лв  320 лв  384 лв 
» до    30  служители 570 лв  684 лв  735 лв  882 лв  350 лв  420 лв 
» до    50  служители 670 лв  804 лв  835 лв  1002 лв  385 лв  462 лв 
» до    75  служители 785 лв  942 лв  950 лв  1140 лв  430 лв  516 лв 
» до  100  служители 895 лв  1074 лв  1060 лв  1272 лв  470 лв  564 лв 
» до  150  служители 1130 лв  1356 лв  1295 лв  1554 лв  560 лв  672 лв 
» до  200  служители 1355 лв  1626 лв  1520 лв  1824 лв  645 лв  774 лв 
*Последна актуализация на ценовата листа 15.11.2023 г.
Общ брой служители във всички фирми Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) Абонаментно поддържане
за една календарна година
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
» до  200  служители 4060 лв  4872 лв  4555 лв  5466 лв  1290 лв  1548 лв 
» до  300  служители 5445 лв  6534 лв  5940 лв  7128 лв  1595 лв  1914 лв 
» до  400  служители 6815 лв  8178 лв  7310 лв  8772 лв  1860 лв  2232 лв 
» до  500  служители 8170 лв  9804 лв  8665 лв  10398 лв  2125 лв  2550 лв 
» до  600  служители 9520 лв  11424 лв  10015 лв  12018 лв  2365 лв  2838 лв 
» до  800  служители 12225 лв  14670 лв  12720 лв  15264 лв  2805 лв  3366 лв 
» до1000  служители 14935 лв  17922 лв  15430 лв  18516 лв  3195 лв  3834 лв 
» до1200  служители 17620 лв  21144 лв  18115 лв  21738 лв  3620 лв  4344 лв 
*Последна актуализация на ценовата листа 15.11.2023 г.
Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб Преотстъпване право на ползване за календарна година
СТИЛ Уеб СТИЛ Уеб + еПодписи**
цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
» до        10  служители 0 лв  0 лв  0 лв  0 лв 
» до        50  служители 500 лв  600 лв  750 лв  900 лв 
» до        75  служители 700 лв  840 лв  1050 лв  1260 лв 
» до      100  служители 900 лв  1080 лв  1350 лв  1620 лв 
» до      150  служители 1400 лв  1680 лв  2100 лв  2520 лв 
» до      200  служители 1600 лв  1920 лв  2400 лв  2880 лв 
» до      300  служители 2400 лв  2880 лв  3600 лв  4320 лв 
» до      500  служители 3900 лв  4680 лв  5850 лв  7020 лв 
» до      700  служители 4700 лв  5640 лв  7050 лв  8460 лв 
» до    1000  служители 6600 лв  7920 лв  9900 лв  11880 лв 
» до    1500  служители 8300 лв  9960 лв  12450 лв  14940 лв 
» до    2000  служители 11000 лв  13200 лв  16500 лв  19800 лв 
» до    3000  служители 13200 лв  15840 лв  19800 лв  23760 лв 
» до    5000  служители 22000 лв  26400 лв  33000 лв  39600 лв 
» над  5000  служители по договаряне по договаряне
*Последна актуализация на ценовата листа 16.11.2023 г.
**В цените е включено издаването на Усъвършенствани електронни подписи за служителите. Към момента ЕмСофт не издава КЕП и не предлага облачни услуги за подписване на електронни документи. Цената за тези услуги зависи от конкретния доставчик и обема на потреблението.
Наименование на приложението Преотстъпване право на ползване за календарна година
цена с вкл. ДДС
» MSoft Mail Service (автоматично известяване с имейли) 400 лв  480 лв 
» MSoft Email Signature (подписване на имейли и прикачени файлове) 400 лв  480 лв 
 
 
 
 
 
 
 
Калкулатор
Вариант
Брой служители
Брой раб. места
Брой месеци
Доплащане за допълнителни работни места
 

Общ брой служители във всички фирми
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF)
Абонаментно поддържане за една календарна година
  цена с вкл. ДДС цена с вкл. ДДС
Вариант
Брой месеци
+ 10% толеранс в бройките към избрания лиценз

Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб
Преотстъпване право на ползване за календарна година/ Х месеци
  цена с вкл. ДДС
За физически и юридически лица с персонал до 10 служители предлагаме ПП "СТИЛ" - Мини на цена от 360.00 лв с ДДС. Този пакет е многофирмен с едно работно място, като в цената е включен лиценз и абонамент до края на текущата година. За всяка следваща календарна година се заплаща абонамент в размер на 360.00 лв с ДДС.
Забележка: При надвишаване на ограничението от 10 служители се заплаща лиценз и абонамент по актуална ценова листа на сайта.
В цените за преотстъпване право на ползване на продукта са включени:
всички модули на СТИЛ (Личен състав, Работни заплати, Граждански договори, Работни графици, Декларации за НАП, Уведомления за НАП, Описи за изплащане на обезщетения, Осчетоводяване, Платежни документи и Провизиране на отпуски);
възможност за прехвърляне на данните за наетите лица от файл на MS Excel;
първоначална инсталация и настройка;
обучение при закупуване и внедряване на програмата в рамките на 2 часа или 6 часа за СТИЛ Про.
В цените за абонаментно поддържане са включени:
всички нови версии на СТИЛ в рамките на календарната година;
консултации по телефона и на място в офиса на ЕмСофт (до един час).
За всяко допълнително работно място се заплащат 20% от цената за абонаментно поддържане на СТИЛ.
Системна помощ, консултации и обучение на място при клиента се заплащат по 90 лв с ДДС на час. Обслужване по телефона, по имейл и отдалечен достъп са безплатни. Консултациите в офиса на ЕмСофт са безплатни в рамките на 1 час. За всеки следващ час се заплаща 90 лв с ДДС.
ЕмСофт Ви предоставя възможност за разсрочено безлихвено плащане на 3 вноски за срок до 3 месеца!
Минимални изисквания на компютърната система:
оперативна памет: 2048 MB;
свободно дисково пространство: 500 MB;
операционна система: 32/64-битова версия на Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 или Windows 11;
печатът на справки и документи в СТИЛ изисква инсталирани MS Word и MS Excel (MS Office 2003 или по-нова версия).