Указания за 2008 г.
                                         
     Внимание! За да продължите работа с ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС от месец Януари 2008 г., трябва задължително да актуализирате програмата с най-новата версия за 2008 г. и след това да направите следното:  
 
  За всяка фирма, за която е активиран м. Януари 2008 г., щракнете върху меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Маркирайте т.2 от секцията "Вземи в предвид..." . Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2008 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).  
 
     Това е всичко, което трябва да се направи във връзка с промените от 2008 г. Следва списък на настройките в ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, които актуализиращата програма извършва автоматично.  
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.200    8.800    22.000        10.200    6.800    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.900    10.600    26.500    550101   12.900    8.600    21.500    550131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   16.200    8.800    25.000        13.200    6.800    20.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   18.900    10.600    29.500    550102   15.900    8.600    24.500    550132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000        12.000    580120   12.000        12.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   16.200    8.800    25.000        13.200    6.800    20.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   18.900    10.600    29.500    550102   15.900    8.600    24.500    550132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000        7.000    580121   7.000        7.000    580121    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 08 - Лица с учителски трудов стаж  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.200    8.800    22.000        10.200    6.800    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.900    10.600    26.500    550101   12.900    8.600    21.500    550131    
     
     Учителски ПФ   4.300        4.300    591008   4.300        4.300    591008    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.200    8.800    22.000        10.200    6.800    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   15.900    10.600    26.500    550101   12.900    8.600    21.500    550131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 11 - Осигурени само за трудова злополука и професионална болест  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.200    8.800    22.000        10.200    6.800    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   13.200    8.800    22.000    550108   10.200    6.800    17.000    550138    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       22.000    223.000            17.000    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       22.000    22.000    550402       17.000    17.000    550442    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       22.000    22.000            17.000    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"       3.500    3.500            3.500    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       25.500    25.500    550401       20.500    20.500    550441    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 14 - Работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   13.200    8.800    22.000        10.200    6.800    17.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   13.200    8.800    22.000    550110   10.200    6.800    17.000    550140    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.000    2.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  Забележки:  
   -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  вноските за фонд "ГВРС" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението;
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКПД на длъжността на дадено лице и кода на икономическа дейност на фирмата, в която то се намира.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   3.600    560101    в/у осигурителен доход   2.400    560200    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   3.600    560104    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   6.000    560109    в/у неплатен отпуск   6.000    560109    
     
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   3.600    560407    в/у осигурителен доход   2.400    560406    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   6.000    560402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   3.600    560104    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ  
  (виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)  
 
         
   -  минимална работна заплата: 220.00 лв.    
   -  обезщетение за гледане на малко дете: 220.00 лв.    
   -  минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: 240.00 лв.    
   -  максимален осигурителен доход: 2 000.00 лв.