Основни предимства на модул "Провизиране на отпуски"

finger Провизиране на отпуските от текущата и/или минали години;

finger Провизиране по месеци;

finger Провизиране по звена;

finger Подробна справка в Excel към всеки файл с провизия;

finger Възможност за допълнителни настройки на провизирането.