Ръководство при импорт на данни

ЕмСофт Ви предлага възможност за импорт на данни в програмен продукт "СТИЛ". От тук може да изтеглите Ръководство при импорт на данни и следните примерни файлове за импорт в програмата:

За да преминете към импорт на данни, е необходимо да въведете информацията в Excel. 
За повече информация може да се свържете с нас на тел. 0700 12 600