Основни предимства на модул "Известия"

finger Възможност за добавяне на известия за системни събития в програмата - изтичащ срок на договор, изтичащ изпитателен срок, липса на фиш при сключен договор, рожден ден на служител или на член от неговото семейство;

finger Възможност за добавяне на известия за събитие към всяко потребителско поле от тип "Дата" ;

finger Възможност за добавяне на известия за събитие към произволен ден, месец или година;

finger Възможност за добавяне на задачи за изпълнение между потребителите;

finger Възможност за добавяне на коментари към известията и задачите;

finger Възможност за проследяване на статуса на всяка едно от известията или задачите;

finger Възможност за добавяне на приоритет и категории към известията и задачите.