Други документи
docx Приложение 10 - З А Я В Л Е Н И Е по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
pdf Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2019 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2019
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2017
xlsx Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2017 г.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2016 г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2016 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2016
pdf Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2015 г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2015 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2015
pdf Писмо № 26-2629-1 от 12.08.2008г. на НОИ относно: Определяне на месечен максимален осигурителен доход при попълване на Декларация обр.1 за лице с дни във временна неработоспособност
pdf Писмо на Министерство на финансите относно: Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2011г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2012г.
jpg Писмо Изх № 79-5286-1/26.05.2011г. от НОИ относно изплащане на дни във временна неработоспособност от работодателя
doc Заявление за изплащане на средствата по §4а, ал.7 от ПЗР на КСО
doc Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем - най-често задавани въпроси
xls Диференцирани вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
jpg Писмо Изх № 79-5286-1/03.08.2010г. от НОИ относно изплащане на дни във временна неработоспособност от работодателя при представяне на последователни болнични листове
doc Писмо Изх. № 07-00-163/10.03.2010 г. на НАП относно: Подаване на данни с декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица
jpg Писмо Изх № 53-00-580/21.01.2010г. от НАП относно подаване на Декларация обр.1 и 6 при сумирано отчитане на работното време
doc По-важното от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2010 г.
doc По-важното от ЗДДФЛ за 2008г.
link Променени банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО (за директен дебит) на ТП на НОИ гр. Бургас, гр. Силистра и гр. Ямбол считано от 10.04.2007г.
doc По-важните промени в ЗДДФЛ за 2009г.
link Банкови сметки (IBAN) на НОИ за директен дебит към ДОО