Други документи
doc Служебна бележка от работодател, съгласно Правилата за противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19
doc Декларация на МВР (за преминаване през полицейските КПП)
doc Декларация за напускане на адрес (за преминаване през полицейските КПП)
dot Декларация на МВР (за преминаване през полицейските КПП)
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2020
xlsx Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2020 г.
docx Приложение 10 - З А Я В Л Е Н И Е по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
pdf Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2019 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2019
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2017
xlsx Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2017 г.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2016 г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2016 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2016
pdf Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2015 г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2015 г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2015
pdf Писмо № 26-2629-1 от 12.08.2008г. на НОИ относно: Определяне на месечен максимален осигурителен доход при попълване на Декларация обр.1 за лице с дни във временна неработоспособност
pdf Писмо на Министерство на финансите относно: Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2011г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2012г.
jpg Писмо Изх № 79-5286-1/26.05.2011г. от НОИ относно изплащане на дни във временна неработоспособност от работодателя
doc Заявление за изплащане на средствата по §4а, ал.7 от ПЗР на КСО
doc Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем - най-често задавани въпроси
xls Диференцирани вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
jpg Писмо Изх № 79-5286-1/03.08.2010г. от НОИ относно изплащане на дни във временна неработоспособност от работодателя при представяне на последователни болнични листове
doc Писмо Изх. № 07-00-163/10.03.2010 г. на НАП относно: Подаване на данни с декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица
jpg Писмо Изх № 53-00-580/21.01.2010г. от НАП относно подаване на Декларация обр.1 и 6 при сумирано отчитане на работното време
doc По-важното от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2010 г.
doc По-важното от ЗДДФЛ за 2008г.
link Променени банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО (за директен дебит) на ТП на НОИ гр. Бургас, гр. Силистра и гр. Ямбол считано от 10.04.2007г.
doc По-важните промени в ЗДДФЛ за 2009г.
link Банкови сметки (IBAN) на НОИ за директен дебит към ДОО