Основни предимства на модул "Осчетоводяване"

finger напълно автоматизирано осчетоводяване на разходите за труд - информацията се взима от въведените фишове за заплати и сметки за изплатени суми за избран календарен месец, като данните се зареждат на база избран шаблон за осчетоводяване;

finger възможност за създаване на неограничен брой шаблони (схеми) за осчетоводяване;

finger възможност за групиране (обединяване) на счетоводните данни по разходни центрове, наети лица и допълнителни потребителски полета;

finger възможност за процентно разпределяне на разходите по разходни центрове;

finger възможност за директно осчетоводяване към други софтуерни продукти, както и експорт на данните в MS Excel.

finger Възможност за изготвяне на допълнителни (потребителски) формати за експорт на данните - в txt, MS Excel или системен формат.