Основни предимства на модул "Работни графици"

finger Бързо и лесно създаване на работни графици за избрани отдели или служители;

finger Планиране на работните графици във фирмата до 12 месеца напред;

finger Импорт на данните по звена или служители от Excel, като при всеки импорт данните се записват в отделен файл за избрания месец;

finger Автоматично отчитане на часовете в отсъствия и планирани отпуски за месеца;

finger Автоматично отчитане на часовете извънреден труд за месеца или периода на сумирано отчитане;

finger Масово добавяне/изтриване на работни смени;

finger Undo и Redo за всяка редакция на избрани графици от файл за даден месец;

finger Възможност за заключване на даден файл за промяна от други потребители;

finger Възможност за настройка на различни правила и ограничения за положен труд и почивки;

finger Възможност за настройка на начина, по който се показват отсъствията и работните смени в графика;

finger Автоматично прилагане на планираните графици при активиране на следващ месец;

finger Възможност за ръчно прилагане на всички или избрани графици от файл за даден месец;

finger Справки за планирани графици от файл;

finger Печат на работни графици за период - по звена или за избран служител.