Основни предимства на модул "Личен състав"
Щатна структура

finger Лесна и интуитивна работа с формите от програмата, търсене, сортиране, експорт на данните в Microsoft Excel и много други удобства, с които ще улесним и ускорим максимално Вашата работа;

finger Бързо и лесно създаване и промяна структурата на организацията и нейния състав;

finger Неограничени нива на вложеност на отделите в организацията и автоматично определяне на минималните осигурителни доходи по длъжности за съответната календарна година;

finger Въвеждане на персонални данни в картона на служителя;

finger Възможност за въвеждане на неограничен брой записи (история) за придобити образователни нива, звания и степени за даден служител;

finger Възможност за добавяне на неограничен брой потребителски полета от различен тип;

finger Печат на щатно разписание, списъчен състав и др.;

finger Възможност за създаване на неограничен брой потребителски щатни разписания и справки по зададени полета и критерии от потребителя;

finger Възможност за добавяне на неограничен брой собствени шаблони за печат на документи в Microsoft Word;

finger Възможност за въвеждане на разходни центрове на ниво "Звено", "Длъжност" и "Фиш" и процентно разпределяне на разходите за заплата от фиш за даден месец към няколко разходни центрове едновременно.

finger Договори

 • добавяне на неограничен брой договори за всяко лице: трудов(служебен/ДУК), граждански договор и самоосигуряващ се;
 • добавяне на неограничен брой споразумения към всеки договор;
 • добавяне на допълнителни видове споразумения към договорите;
 • възможност за неограничен брой промени през месеца на длъжност, работно време, основна заплата и др., чрез добавяне на допълнителни споразумения към трудов договор;
 • заповед за прекратяване и за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ;
 • добавяне на автоматични номератори за трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване;
 • автоматизирано изготвяне на Уведомления по чл.62 и чл.123 от КТ за НАП;
 • автоматизирано изготвяне и печат в MS Word на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди и др.;
 • възможност за изготвяне на удостоверенията за пенсиониране УП2 и УП3 за период;
 • печат на служебни бележки по чл.45, служебни бележки за получени доходи и удостоверения за детски.

finger Отпуски

 • възможност за въвеждане на заявления и заповеди за (не)платен отпуск и майчинство;
 • възможност за избор на заместници при разрешаване на отпуск;
 • автоматично добавяне на отсъствия във фишове от заповеди за отпуск;
 • възможност за настройка на последователността при използване на дните платен годишен отпуск;
 • възможност за въвеждане на период, за погасяване по давност на неизползваните дни платен годишен отпуск от минали години;
 • възможност за добавяне на критерии от тип стаж, длъжност брой деца и др. при определянето на полагаемите дни платен годишен отпуск;
 • печат на заявление и заповед за ползване на отпуск, групово издаване на заповеди за отпуск;
 • печат на заявления за майчинство – Приложения № 1, 2, 2а, 3, 4, 13, 14, 14а на НОИ;
 • добавяне на автоматични номератори за заявления и заповеди за отпуск;
 • печат на графици за ползване на платен отпуск;
 • консолидация на използван отпуск от минали години;
 • провизиране на неизползван платен годишен отпуск по месеци;
 • справки за заявления и заповеди за отпуск.

finger Болнични

 • възможност за въвеждане на болничните в общ регистър на болничните листове;
 • добавяне на автоматични номератори за болнични;
 • автоматично добавяне на отсъствия във фишове от регистъра на болничните листове;
 • автоматизирано изготвяне и печат на Описи за изплащане на обезщетения за НОИ, в т.ч. и на приложение № 1, 7 и 15.

finger Други документи

 • възможност за създаване и добавяне на различни видове потребителски документи към досиетата на служителите (за всеки вид документ могат да се дефинират различен брой и тип полета, в т.ч. номер, дата, прикачен файл към документа и др.);
 • възможност за създаване на потребителски справки към всеки вид потребителски документ;
 • добавяне и печат на шаблони към всеки вид потребителски документ;
 • добавяне на автоматични номератори към потребителските документи при наличие на поле "Номер" в съответния документ.