Видео уроци - Как да започнем
Инсталиране на ПП СТИЛ
01: Инсталиране на ПП СТИЛ
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за инсталиране на ПП СТИЛ
Последна промяна: 04 юни 2019 г.
Времетраене:  3:30 
Добавяне на фирма в ПП СТИЛ
02: Добавяне на фирма
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на фирма в ПП СТИЛ
Последна промяна: 10 ноември 2015 г.
Времетраене:  1:50 
Добавяне на звена и длъжности ПП СТИЛ
03: Добавяне на звена и длъжности
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на звена и длъжности в ПП СТИЛ
Последна промяна: 10 ноември 2015 г.
Времетраене:  5:00 
Добавяне на служители в ПП СТИЛ
04: Добавяне на служители
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на служители в ПП СТИЛ
Последна промяна: 10 ноември 2015 г.
Времетраене:  2:01 
Добавяне на трудов договор в ПП СТИЛ
05: Добавяне на трудов договор
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на трудов договор в ПП СТИЛ
Последна промяна: 12 ноември 2015 г.
Времетраене:  1:50 
Добавяне на фиш за работна заплата в ПП СТИЛ
06: Добавяне на фиш за работна заплата
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на фиш за работна заплата в ПП СТИЛ
Последна промяна: 13 ноември 2015 г.
Времетраене:  1:48 
Добавяне на разплащателни пера в ПП СТИЛ
07: Добавяне на разплащателни пера
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на разплащателни пера в ПП СТИЛ
Последна промяна: 13 ноември 2015 г.
Времетраене:  3:15 
Добавяне на отпуск в ПП СТИЛ
08: Добавяне на отпуск
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на платен, неплатен и отпуск по майчинство в ПП СТИЛ
Последна промяна: 16 ноември 2015 г.
Времетраене:  5:24 
Добавяне на болничен лист в ПП СТИЛ
09: Добавяне на болничен лист
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на болничен лист в ПП СТИЛ
Последна промяна: 04 юни 2019 г.
Времетраене:  2:13 
Добавяне на граждански договор и сметка за изплатени суми в ПП СТИЛ
10: Добавяне на граждански договор и сметка за изплатени суми
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на граждански договор и сметка за изплатени суми в ПП СТИЛ
Последна промяна: 17 ноември 2015 г.
Времетраене:  2:45 
Сумирано отчитане на работното време
11: Сумирано отчитане
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на сумирано отчитане в ПП СТИЛ
Последна промяна: 20 септември 2016 г.
Времетраене:  6:20