Видео уроци - Как да започнем

 

Инсталиране на ПП СТИЛ
Инсталиране на СТИЛ
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за инсталиране на СТИЛ
Последна промяна: 19 декември 2021 г.
Времетраене:  13:31 
Добавяне на фирма в СТИЛ
Добавяне на фирма
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на фирма в СТИЛ
Последна промяна: 19 декември 2021 г.
Времетраене:  9:20 
Добавяне на звена/отдели и длъжности в СТИЛ
Добавяне на звена/отдели и длъжности
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на звена/отдели и длъжности в СТИЛ
Последна промяна: 19 декември 2021 г.
Времетраене:  9:12 
Добавяне на служители, договори, фишове и зареждане на Уведомления по чл.62
Добавяне на служители, договори, фишове и зареждане на Уведомления по чл.62
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на служители, договори, фишове и зареждане на Уведомления по чл.62 в СТИЛ
Последна промяна: 19 декември 2021 г.
Времетраене:  17:55 
Добавяне на разплащателни пера в ПП СТИЛ
Добавяне на разплащателни пера
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на разплащателни пера в ПП СТИЛ
Последна промяна: 13 ноември 2015 г.
Времетраене:  3:15 
Добавяне на отпуск в ПП СТИЛ
Добавяне на отпуск
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на платен, неплатен и отпуск по майчинство в ПП СТИЛ
Последна промяна: 16 ноември 2015 г.
Времетраене:  5:24 
Добавяне на болничен лист в ПП СТИЛ
09: Добавяне на болничен лист
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на болничен лист в ПП СТИЛ
Последна промяна: 04 юни 2019 г.
Времетраене:  2:13 
Добавяне на граждански договор и сметка за изплатени суми в ПП СТИЛ
Добавяне на граждански договор и сметка за изплатени суми
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на граждански договор и сметка за изплатени суми в ПП СТИЛ
Последна промяна: 17 ноември 2015 г.
Времетраене:  2:45 
Сумирано отчитане на работното време
Сумирано отчитане
Поредица: Как да започнем
Описание: Кратко ръководство за добавяне на сумирано отчитане в ПП СТИЛ
Последна промяна: 20 септември 2016 г.
Времетраене:  6:20