За програмата

ПП "СТИЛ" e специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд. Той е подходящ както за малки, така и за големи предприятия и организации, без значение предмета на дейност. Предлагат се варианти за работа с една, както и с неограничен брой фирми. Програмата е напълно съобразена с действащата нормативна уредба и се актуализира динамично. Това е съвременен програмен продукт с изцяло графичен интерфейс.

ПП "СТИЛ" се разпространява в два варианта:

  • "СТИЛ" (MS Access Version) - използва Microsoft Access Database и е подходящ за фирми с персонал до 200 служители. За фирми с повече от 200 служители препоръчваме използването на "СТИЛ" Pro;
  • "СТИЛ" Pro (MS SQL Server Version) - използва Microsoft SQL Server и е подходяща за всички фирми. Ако нямате закупен лиценз за MS SQL Server, можете да използвате безплатния MS SQL Server Express Edition. "СТИЛ" Pro включва два нови модула, които не са достъпни от Access варианта -  StyleWeb и StyleLog.

Виж още:
Основни предимства на модул "Личен състав"
Основни предимства на модул "Работни заплати"
Основни предимства на модул "Граждански договори"
Основни предимства на модул "Работни графици"
Основни предимства на модул "Декларации обр.1, 3 и 6"
Основни предимства на модул "Увeдомления по чл.62 и чл.123"
Основни предимства на модул "Описи за изплащане на обезщетения"
Основни предимства на модул "Осчетоводяване"
Основни предимства на модул "Платежни документи"
Основни предимства на модул "Провизиране на отпуски"
Основни предимства на модул "Известия"
Основни предимства на модул "StyleWeb"
Основни предимства на модул "StyleLog"