Основни предимства на модул "StyleWeb"

StyleWeb е уеб приложение, което посредством браузър предоставя отдалечен достъп на служителите през интернет до различни ресурси в програмата. От настройките на програмата може да се оказва кои модули от програмата ще бъдат използвани, както и кои служители ще имат достъп през уеб интерфейса. Приложението StyleWeb е достъпно само за ПП "СТИЛ" Pro и предоставя следните възможности:

finger За служителите:

 • разглеждане, печат и експорт в pdf на фишове за заплати;
 • прeглед и печат на работни графици;
 • подаване на заявления за (не)платен отпуск и отпуск по майчинство, както и следене на статуса на всяко подадено заявление;
 • печат на заявления за отпуск;
 • уведомяване чрез имейл на преките ръководители и заместниците на служителя при подаване на заявление за отпуск;
 • възможност за подаване на годишни графици за ползване на платен отпуск;
 • възможност за проследяване на последните посещения (дата и час, адрес, браузър и др.).

finger За ръководителите:

 • разрешаване или отказване на отпуск на служител, който е подал заявление за отпуск;
 • уведомяване на служителите и заместниците при разрешаване или отказване на отпуск;
 • одобряване или връщане за промяна на графици за платен годишен отпуск;
 • уведомяване на служителите при одобряване или връщане за промяна на график за отпуск;
 • уведомяване на служителите при одобряване или връщане за промяна на график за отпуск;
 • възможност за добавяне на системни съобщения към началната страница в профила на служителите.

finger За администратори:

 • възможност за настройка на идентификацията до Web сървъра – локална или през LDAP (SSL/TLS);
 • възможност за настройка на Mail сървъра;
 • възможност за редактиране на шаблоните за печат на заявления за отпуск;
 • възможност за редакция на шаблоните за уведомителните имейли;
 • автоматична актуализация на StyleWeb, без намеса от страна на администратор;
 • добавяне на допълнителни инструкции за работа;
 • възможност за настройка на ролите и правата за достъп, както и добавяне на нови роли.