Извънтрудови правоотношения
- -
Образци за лица по граждански договори и договори за управление и контрол
doc Граждански договор
doc Договор за управление и контрол
doc Договор за управление и контрол - ЕООД
doc Договор за управление и контрол - ООД
doc Сметка за изплатени суми - формат 2008 г.
doc Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - формат 2008 г.
Шаблони за документи за СТИЛ - Образци за лица по граждански договори и договори за управление и контрол
dot Договор за управление и контрол