Постановления
link Постановление № 331 от 26 ноември 2020г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ, бр.103 от 4 декември 2020 г.) в сила от 01.01.2021 г.
pdf Постановление №202 от 07.08.2020 на МС за промяна на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
link Постановление № 156 от 21 юли 2020 г. за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Обн. ДВ, бр.66 от 24 юли 2020 г.) в сила от 1 януари 2021 г.
link Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ, бр.101 от 27 декември 2019 г.)
link Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр.107 от 28 декември 2018 г.) в сила от 01.01.2019 г.
link Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017г.) влиза в сила от 1 януари 2018 г.
link Постановление № 95 от 18 май 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (Обн. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г.) В сила от 01.06.2017 г.
link Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, приета с постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г.) В сила от 01.01.2017 г.
link Постановление № 64 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.) в сила от 01.01.2017 г.
link Постановление № 62 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.) в сила от 01.01.2017 г.
link Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.11 от 31 януари 2017г.) влиза в сила от 1 януари 2017 г.
link Постановление № 23 от 26 януари 2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (Обн. ДВ. бр.11 от 31 януари 2017г.) влиза в сила от 01.01.2017 г.
link Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.103 от 27 декември 2016г.) влиза в сила от 1 януари 2017 г.
link Постановление № 369 от 22 декември 2016г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (Обн. ДВ. бр.103 от 27 декември 2016г.)
link Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.1 от 5 януари 2016г.) влиза в сила от 1 януари 2016 г.
link Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване (Обн. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г. )
link Постановление № 139 от 4 юни 2015г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.42 от 9 юни 2015г.)
link Постановление № 51 от 6 март 2015г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на министерския съвет от 2006г. (Обн. ДВ. бр.19 от 13 октомври 2015г.)
link Постановление № 44 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ бр.18 от 10 март 2015г.)
link Постановление № 419 от 17 декември 2014г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.105 от 19 декември 2014г.)
link Постановление № 338 от 24 октомври 2014г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на министерския съвет от 2006г. (Обн. ДВ. бр.90 от 31 октомври 2014г.)
link Постановление № 334 от 23 октомври 2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г. (Обн. ДВ. бр.89 от 28 октомври 2014г.)
link Постановление № 241 от 4 август 2014г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (Обн. ДВ. бр.67 от 12 август 2014г. )
link Постановление № 249 от 31 октомври 2013г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната в сила от 01.01.2014г. (Обн. ДВ. бр.97 от 8 ноември 2013г.)
link Постановление № 242 от 23 октомври 2013г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2013г. (Обн. ДВ. бр.94 от 29 октомври 2013г.)
link Постановление № 81 от 29 март 2013г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ. бр.33 от 5 април 2013г.)
link Постановление № 80 от 29 март 2013г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн. ДВ. бр.33 от 5 април 2013г.)
link Постановление № 79 от 29 март 2013г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн. ДВ. бр.33 от 5 април 2013г.)
link Постановление № 78 от 29 март 2013г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (Обн. ДВ. бр.33 от 5 април 2013г.)
link Постановление № 77 от 29 март 2013г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (Обн. ДВ. бр.33 от 5 април 2013г.)
link Постановление № 252 от 12 октомври 2012г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2013г. (Обн. ДВ. бр.80 от 19 октомври 2012г.)
link Постановление № 250 от 11 октомври 2012г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ, бр.80 от 19 октомври 2012г. в сила от 01.01.2013г.)
link Постановление № 249 от 11 октомври 2012г. за изменение и допълнение на Наредба за осигурителните каси, приета с постановление № 89 на министерския съвет от 2001г. (Обн. ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012г.)
link Постановление № 248 от 11 октомври 2012г. за изменение и допълнение на Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на Министерския съвет от 2000г. (Обн. ДВ. бр.80 от 19 октомври 2012г., в сила от 01.08.2012г.)
link Постановление № 247 от 11 октомври 2012г. за изменение и допълнение на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн. ДВ. бр.80 от 19 октомври 2012г., в сила от 01.08.2012г.)
link Постановление № 246 от 11 октомври 2012г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на Министерския съвет от 2006г. (Обн. ДВ. бр.80 от 19 октомври 2012г., в сила от 01.08.2012г.)
link Постановление № 129 от 26 юни 2012г. за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в администрацията и Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители ( Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г., в сила от 01.07.2012 г.)
link Постановление № 47 от 1 март 2012г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986г. (Обн. ДВ. бр.19 от 6 март 2012г.)
link Постановление № 35 от 16 февруари 2012г за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с постановление № 32 на Министерския съвет от 2002г. ( Обн. ДВ. бр.16 от 24 февруари 2012г., в сила от 01.01.2012 г.)
link Постановление № 34 от 16 февруари 2012г за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на Министерския съвет от 2006г. (Обн. ДВ. бр.16 от 24 февруари 2012г., в сила от 01.01.2012 г. )
link Постановление № 33 от 16 февруари 2012г за изменение и допълнение на Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на Министерския съвет от 2000г. (Обн. ДВ. бр.16 от 24 февруари 2012г., в сила от 01.01.2012 г.)
link Постановление № 32 от 16 февруари 2012г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999г. (Обн. ДВ. бр.16 от 24 февруари 2012г, в сила от 01.01.2012 г.)
link Постановление № 31 от 16 февруари 2012г. за изменение и допълнение на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн. ДВ. бр.16 от 24 февруари 2012г., в сила от 01.01.2012 г.)
link Постановление № 300 от 10 ноември 2011г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната за 2012г. - в сила от 01.05.2012 г.(обн. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2011г.)
link Постановление № 299 от 10 ноември 2011г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2012г. (обн. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2011г.)
link Постановление № 180 от 30 юни 2011г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн. ДВ. бр.51 от 5 юли 2011г.)
link Постановление № 56 от 10 март 2011г. за иаменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986г. (ДВ. бр.21 от 15 март 2011г.)
link Постановление № 28 от 8 февруари 2011г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на Министерския съвет от 2006г. (ДВ. бр.14 от 15 февруари 2011г.)
link Постановление № 262 ОТ 5 ноември 2010г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2011г. (ДВ бр.88 от 9 Ноември 2010г.)
link Постановление № 328 от 30 декември 2009г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000г. (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
link Постановление № 329 от 30 декември 2009г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
link Постановление № 330 от 30 декември 2009г. за изменение и допълнение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноки, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999г. (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
link Постановление № 331 от 30 декември 2009г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавно обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006г. (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
link Постановление № 332 от 30 декември 2009г. за изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи се лица и български граждани на работа в чужбина, приета с постановление № 30 на министреския съвет от 2000г. (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
link Постановление № 334 от 30 декември 2009г. за изменение и допълнение на наредбата за осигурителните каси, приета с постановление № 89 на министерския съвет от 2001г. (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
link Постановление № 326 от 30 декември 2009г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010г.)
doc Постановление № 201 от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски приета, с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 Г. (ДВ, бр. 67 от 21.08. 2009г.)
doc Постановление № 200 от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (ДВ, бр. 67 от 21.08.2009 г.)
doc Постановление № 199 от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица приета с постановление № 32 на министарския съвет от 2002г. (ДВ, бр. 67 от 21.08.2009 г.)
doc Постановление № 198 от 13 август 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с постановление с № 364 на министарския съвет от 2006г. (ДВ, бр. 67 от 21.08.2009г.)
link Постановление № 28 от 9 февруари 2009г. За изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006г. (Дв, бр. 13 от 17.02.2009г.)
link Постановление № 24 от 6 февруари 2009г. За изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000г. (Дв, бр. 12 от 13.02.2009г.)
link Постановление № 23 от 6 февруари 2009г. За изменение и допълнение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999г. (Дв, бр. 12 от 13.02.2009г.)
link Постановление № 1 от 10 януари 2009г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ. бр.4 от 16 януари 2009г.)
link Постановление № 66 от 28 март 1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
link Постановление № 37 от 27.02.2008 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
link Постановление № 7 от 23.01.2008 г. за изменение и допълнение на постановление № 175 на министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности
link Постановление № 1 от 11.01.2008 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
link Постановление № 241 от 08.10.2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - обн. ДВ бр. 83 от 16.10.2007г.
link Постановление № 191 от 09.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството на вътрешните работи
link Постановление № 147 от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
link Постановление № 111 от 15.05.2007 г. за приемане на наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.
link Постановление № 66 от 26.03.2007 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 за заплатите в бюджетните организации и дейности
link Постановление № 25 от 06.02.2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси - обн. ДВ бр. 15 от 16.02.2007г.
link Постановление № 24 от 06.02.2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина - обн. ДВ бр. 15 от 16.02.2007г.
link Постановление № 23 от 06.02.2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица - обн. ДВ бр. 15 от 16.02.2007г.
link Постановление № 22 от 06.02.2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - обн. ДВ бр. 15 от 16.02.2007г.
link Постановление № 21 от 06.02.2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - обн. ДВ бр. 15 от 16.02.2007г.
link Постановление № 11 от 22.01.2007 г. за допълнение на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
link Постановление № 4 от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за структурата и организацията на работната заплата
link Постановление № 359 от 27.12.2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските
link Постановление № 324 от 06.12.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
link Постановление № 305 от 16.11.2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските
link Постановление № 260 от 25.09.2006г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане - изм. бр. 81 на ДВ от 06.10.2006 г.
link Постановление № 207 от 07.08.2006 г. за приемане на международни стандарти за финансови отчети, приети от комисията на Европейския съюз, в редакцията им към 01.01.2005 г., изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти
link Постановление № 168 от 07.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
link Постановление № 8 от 20.01.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната