Модул "Event Log Explorer”
     От този модул се обслужва дейността по одитиране и контрол на достъпа на потребителите до информационната система. За всеки обект в системата може да се стартира(спира) мониторинг на достъпа и лог на промените, които се извършват от потребителите. Всеки вход в програмата, отваряне на форма, промяна на данни, стартиране на процедура, печат на документ или справка се записват в този модул, като в последствие може да проследи кой, кога, от къде и по кое време е извършил съответното действие.
Функционални възможности:
  • Запис на вход и изход в програмата
  • Запис на всеки опит за взизане с грешна парола и автоматично деактивиране на потребителя след определен брой опити
  • Запис на всяко стартиране на процедура в програмата
  • Запис на всяко стартиране на справка в програмата
  • Запис на всеки печат или експорт във файл на документ в програмата
  • Запис на всички промени (добавяне, редакция и изтриване на записи) в програмата
  • Запис на всеки опит за неоторизиран достъп до ресурс в програмата
  • Възможност за филтриране и търсене в лога по произволен критерий
Модул "Event Log Explorer”
lm_event_log_explorer.jpg