Основни предимства на модул "Увeдомления по чл.62 и чл.123"

finger автоматично изготвяне на редовни Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;

finger автоматично изготвяне на коригиращи и заличаващи Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;

finger автоматично изготвяне на Уведомления по чл.123, ал.1 от КТ при промяна на Булсат;

finger проверка за допуснати грешки в уведомленията при запис на файла (ако има допуснати грешки, те се показват в списък, като програмата не Ви позволява да запишете информацията преди тяхното отстраняване);

finger печат на уведомления на хартиен носител и придружително писмо.