Примерни длъжностни характеристики
Клас 1. Ръководители
Управител на хотел
Управител на обект
Клас 2. Аналитични специалисти
Главен счетоводител
Специалист маркетинг
Преводач
Клас 3. Техници и други приложни специалисти
Търговски представител
Администратор приложен софтуер
Технолог
Механик
Клас 4. Административен персонал
Касиер-счетоводител
Технически секретар
Оператор на компютър
Управител на склад
Клас 5. Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната
Барман
Сервитьор
Бюфетчик
Готвач
Камериер
Пиколо
Екскурзовод
Продавач
Клас 7. Квалифицирани производствени работници
Електромонтьор
Клас 8. Оператори на машини и съоръжения
Шофьор на товарен автомобил
Клас 9. Професии, неизискващи специална квалификация
Пазач
Общ работник
Работник в кухня