Указания за 2007 г.
                                         
     Внимание! За да продължите работа с ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, от месец Януари 2007 г. трябва задължително да актуализирате програмата с най-новата версия за 2007 г. и след това направете следното:  
 
  За всяка фирма, за която е активиран м. Януари 2007 г., щракнете върху меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Маркирайте т.3 от секцията "Вземи в предвид..." . Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2007 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).  
 
     Това е всичко, което трябва да се направи във връзка с промените от 2007 г. Следва списък на настройките в ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, които актуализиращата програма извършва автоматично (ver. 6.12.0107 от 2007 г.).  
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        11.700    6.300    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   19.175    10.325    29.500    550101   15.925    8.575    24.500    550131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   17.950    8.050    26.000        14.700    6.300    21.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.175    10.325    32.500    550102   18.925    8.575    27.500    550132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000        12.000    580120   12.000        12.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   17.950    8.050    26.000        14.700    6.300    21.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   22.175    10.325    32.500    550102   18.925    8.575    27.500    550132    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000        7.000    580121   7.000        7.000    580121    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 08 - Лица с учителски трудов стаж  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        11.700    6.300    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   19.175    10.325    29.500    550101   15.925    8.575    24.500    550131    
     
     Учителски ПФ   4.300        4.300    591008   4.300        4.300    591008    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        11.700    6.300    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.275    1.225    3.500        2.275    1.225    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"   1.950    1.050    3.000        1.950    1.050    3.000         
     
     общо за ф-вете на ДОО   19.175    10.325    29.500    550101   15.925    8.575    24.500    550131    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 11 - Осигурени само за трудова злополука и професионална болест  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        11.700    6.300    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   14.950    8.050    23.000    550108   11.700    6.300    18.000    550138    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   да           570910   да           570910    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       23.000    23.000            18.000    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       23.000    23.000    550402       18.000    18.000    550442    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       23.000    23.000            18.000    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"       3.500    3.500            3.500    3.500         
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       26.500    26.500    550401       21.500    21.500    550441    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 14 - Работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   14.950    8.050    23.000        11.700    6.300    18.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   14.950    8.050    23.000    550110   11.700    6.300    18.000    550140    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   3.250    1.750    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  Забележки:  
   -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  вноските за фонд "ГВРС" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението;
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКПД на длъжността на дадено лице и кода на икономическа дейност на фирмата, в която то се намира.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   3.900    560101    в/у осигурителен доход   2.100    560200    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   3.900    560104    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   6.000    560109    в/у неплатен отпуск   6.000    560109    
     
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   3.900    560407    в/у осигурителен доход   2.100    560406    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   6.000    560402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   3.900    560401    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
» МЕСЕЧНА ТАБЛИЦА ЗА ДОД  
  (виж меню Настройки/Таблици за ДОД/Месечна таблица)  
 
                         
     
    данъчна основа   данък общ доход    
             
    от    до    сума    процент...    за основа над     
    0.00    200.00    0.00    0.00    0.00     
     
    200.01    250.00    0.00    20.00    200.00     
     
    250.01    600.00    10.00    22.00    250.00     
     
    600.01    100 000.00    87.00    24.00    600.00     
     
 
» ГОДИШНА ТАБЛИЦА ЗА ДОД  
  (виж меню Настройки/Таблици за ДОД/Годишна таблица)  
 
                         
     
    данъчна основа   данък общ доход    
             
    от    до    сума    процент...    за основа над     
    0.00    2 400.00    0.00    0.00    0.00     
     
    2 400.01    3 000.00    0.00    20.00    2 400.00     
     
    3 000.01    7 200.00    120.00    22.00    3 000.00     
     
    7 200.01    1 000 000.00    1 044.00    24.00    7 200.00     
     
 
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ  
  (виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)  
 
         
   -  минимална работна заплата: 180.00 лв.    
   -  обезщетение за гледане на малко дете: 180.00 лв.    
   -  минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: 220.00 лв.    
   -  максимален осигурителен доход: 1 400.00 лв.