Основни предимства на модул "Декларации обр.1, 3 и 6"

finger напълно автоматизирано изготвяне на Декларация обр.№ 1, 3 и 6 от всички фишове за заплати и/или сметки за изплатени суми за избран календарен месец;

finger възможност за създаване на неограничен брой записи (файлове) за НАП в един календарен месец;

finger автоматизирано създаване на Декларация обр.№ 1 за лицата на сумирано отчитане на работното време;

finger автоматизирано създаване на коригиращи Декларации обр.1 и обр.6 в текущия месец, при промяна на вече подадената информация;

finger проверка за допуснати грешки в подготвената информация за НАП преди запис на данните на дискета (ако има допуснати грешки, те се показват в списък, като програмата няма да Ви позволи да запишете информацията на дискета преди тяхното отстраняване);

finger възможност за редакция на Декларация обр.№ 1 и обр.№ 6;

finger печат на Декларация обр.№ 6 на хартиен носител (в MS Word);

finger печат на приемопредавателен протокол;

finger печат на подробна справка за осигуровките от Декларация обр.1;

finger възможност за настройка месеца, в който се зареждат сметките за изплатени суми;

finger възможност за настройка месеца, в който се зарежда данъка по ЗДДФЛ в Декларация обр.6.