Запитвания и отговори към НАП, НОИ, МТСП, ГИТ
pdf Изчисляване на полагаем платен отпуск при непълен месец и изчисляване на допълнително възнаграждение за клас при сделна система - запитване до ГИТ
pdf Изчисляване на полагаем платен отпуск при непълен месец и изчисляване на допълнително възнаграждение за клас при сделна система - запитване до МТСП
pdf Извънреден труд при работа на график и определяне на база за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ - запитване до МТСП
pdf Платен отпуск по чл. 168. ал. 1 от Кодекса на труда - запитване до МТСП
pdf Обезщетение при неизползван платен годишен отпуск, който не е погасен по давност - запитване до ГИТ
pdf Подаване на Декларации обр.1 и обр.6 при промяна на осигурителен доход - запитване до НАП
pdf Платен отпуск за гледане на деца по чл.168, ал.1 от Кодекса на труда - запитване до ГИТ
pdf Платен отпуск по чл. 168. ал. 1 от Кодекса на труда - запитване до ГИТ
pdf Сумирано отчитане на работното време - запитване до ГИТ
pdf Обезщетение при неизползван платен годишен отпуск - запитване до ГИТ