Основни предимства на модул "StyleLog"

StyleLog (Event Log Explorer) е отделно приложение, което показва всички съхранени промени в данните, както и всички опити за оторизиран и неоторизиран достъп до отделни функционалности в програмата. От тук могат да се правят справки за промените в даден запис, осъществен достъп до дадена функционалност, направени промени от определен потребител за период, вход и изход от програмата, добавяне на запис, редакция на запис, изтриване на запис, стартиране, печат, експорт във файл, изпращане по e-mail. Приложението StyleLog е достъпно само за ПП "СТИЛ" Pro!