Актуално
Новиниоще...
01.11.2023

Колеги, файловете, които записвате в СТИЛ са абсолютно коректни и няма промяна на форматите.
НАП има проблем със сайта и в момента не може да подавате информация към тях (Уведомления,...

още...
04.10.2023

На сайта на НАП са публикувани новите банкови сметки, по които от 2-ри октомври ще се извършват плащанията към приходната агенция. При нареждане на суми към закритите сметки след тази дата,...

още...
15.08.2023

От 01.08.2023 влизат в сила следните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.:

  • Променя се минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 780 лв.;...
още...
18.01.2023

От 01.01.2023 влизат в сила следните промени:

  • Променена е минималната работна заплата на 710 лв.;
  • Променена е Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-429/20.12.2022 г....
още...
10.08.2022

Нови промени при данъчните облекчения за деца  от 1 юли 2022 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат за придобити доходи през 2022 г....

още...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.8.28 (последна промяна от 05.02.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в кодовете за вид доход по граждански договори в сила от 01.01.2024 г.;
» Възможност за въвеждане на точен адрес към месторабота на наетите лица на трудово правоотношение (виж форми "Трудов договор" и "Допълнително споразумение", поле "Месторабота");
» Възможност за избор на обезщетения, които се изплащат на лицето при добавяне на заповед за прекратяване на трудов договор (в зависимост от активния месец на фирмата и датата на заповедта, избраните обезщетения се добавят и изчисляват веднага във фиша или след активиране на месеца, от който е в сила заповедта - виж форма "Заповед за прекратяване на договор", таблица "Да се изплатят на лицето следните обезщетения" и меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера", форма "Начисление", отметка "Може да се добавя като обезщетение при прекратяване" за пера от алгоритъм "Фиксирана сума" и "Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск");
» Възможност за показване на неизползваните дни отпуск по видове платен годишен отпуск (виж меню "Печат/Личен състав(Работни заплати)/Полагаеми дни платен годишен отпуск", отметка "Покажи неизползваните дни по видове отпуск");
» Възможност за настройка на правата на достъп по подразбиране при добавяне на нова фирма и потребител (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ/Системни", папка "Потребители", раздел "Права на достъп по подразбиране").
» Ver.8.27 (последна промяна от 12.01.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.01.2024 г.;