Актуално
Новиниоще...
16.06.2020

Уважаеми клиенти!

Искаме да Ви уведомим, че от 15.06.2020 г. екипът на ЕмСофт отново е в офиса, с обичайното си работно време –...

още...
27.03.2020

Уважаеми клиенти и партньори!

Вече имате възможност да се присъедините към нашата общност "СТИЛ-ТРЗ и ЛС" във Viber. Може да ни откриете като последвате следния линк:

Viber

Тук може да споделяте файлове,...

още...
13.03.2020
Уважаеми клиенти!
Искаме да Ви уведомим, че от 16.03.2020 г. екипът на ЕмСофт ще премине към работа от вкъщи (home office). Всички обаждания към 0700 12 600 ще бъдат автоматично пренасочвани към посочените по-долу мобилни номера,...още...
30.12.2019

Уважаеми клиенти!
Бихме искали да Ви уведомим, че на 31.12.2019 г. (вторник) офисът на ЕмСофт няма да работи.
Изпращайте вашите въпроси на email и спешни обаждания на посочените GSM телефони....

още...
05.12.2019
Уважаеми клиенти! 
Бихме искали да Ви уведомим, че след 13.00 часа на 06.12.2019г. (петък) офисът на ЕмСофт няма да работи. 
Благодарим Ви за проявеното разбиране!...още...
Нови документиоще...
icoИзменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е направена промяна в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. като са направени следните изменения и допълнения в Заключителни разпоредби: § 5. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 34 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а: „§ 6а. През 2020 г. средства от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“ 2. В приложение № 1 към чл. 9, т. 1: а) в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават, а в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ се заличават; б) създава се ред 60а: 60а I 55, Хотелиерство; 1266 1090 800 800 800 800 800 800 610 56 Ресторантьорство § 7. Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г. (Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г.)
Обученияоще...
Вид обучениеДатаПродължителност Свободни места Цена Заявка
Ниво "А" - основно - онлайн22.07.202013:30 - 17:30 (4 ч.)Запълнен40.00 лв.Запълнен
Сумирано отчитане на работното време - онлайн29.07.202013:30 - 17:30 (4 ч.)Запълнен60.00 лв.Запълнен
Управление на персонала - онлайнот 27.08.2020
до 28.08.2020
10:30 - 16:304110.00 лв.
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.7.89 (последна промяна от 06.06.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за импорт на потребителски документи от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на потребителски документи от Excel);
» Възможност за настройка на водещи колони за системните справки по служители и избор на колона, по която да се сортират данните (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Системни", папка "Системни справки/Справки по служители");
» Възможност за автоматично скриване на колони, за които липсват данни в потребителските справки (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки", форма "Колона от справка", отметка "Не се показва при липса на данни за тази колона");
» Възможност за показване на справка "Присъствена форма" по звена (виж меню "Печат/Работни заплати/Присъствена форма");
» Възможност за въвеждане в картона на лицето на титла на втори език (виж форма "Личен картон", поле "Титла");
» Възможност за попълване на "Други обстоятелства" към описа за изплащане на обезщетение (виж форма "Болничен" и "Отпуск по майчинство", папка "Опис за изплащане на обезщетение", поле "Други обстоятелства");