Актуално
Новиниоще...
04.01.2022

НАП публикува информация кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Закона за Регистър БУЛСТАТ  в сила от 4 януари 2022 г....

още...
30.11.2021

Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократкно, само за придобитите доходи през 2021 г....

още...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
21.08.2020
НАП публикува становище във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица....още...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.8.03 (последна промяна от 04.01.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-342/10.12.2021 г. на МТСП в сила от 01.01.2022 г.;
» Добавена е нова системна папка "Анулирани договори" към структурата на всяка фирма, както и съответните права за достъп на потребителите към нея (тази папка съдържа данни за всички служители с анулирани трудови договори - виж форма "ТРЗ и ЛС" - Звена и длъжности във фирмата);
» Възможност за корекция на полагаемите дни отпуск за текуща година по видове платен годишен отпуск (виж форма "Трудов договор", поле "Платен годишен отпуск", бутон [...]);
» Добавена е нова настройка към видовете платен годишен отпуск - "Полагаемите дни се преизчисляват пропорционално на стажа" (по подразбиране е включена за всички видове отпуск, без допълнителния отпуск за ненормиран работен ден - виж меню "Настройки/Личен състав/Видове отпуски по категории", форма "Платен годишен отпуск").
» Ver.8.02 (последна промяна от 08.12.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за импорт на служебни бележки към трудови договори от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на служебни бележки от Excel");
» Възможност за филтриране на служебните бележки при групов печат по основен/допълнителен договор при работодателя или само за приключени договори към 31 декември на данъчната година (виж меню "Печат/Групов печат на документи/Служебни бележки по чл.45, ал.1");