Актуално
Новиниоще...
10.08.2022

Нови промени при данъчните облекчения за деца  от 1 юли 2022 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат за придобити доходи през 2022 г....

още...
04.01.2022

НАП публикува информация кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Закона за Регистър БУЛСТАТ  в сила от 4 януари 2022 г....

още...
30.11.2021

Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите доходи през 2021 г....

още...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.8.19 (последна промяна от 26.09.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за синхронизиране на отсъствията на служителите с Google Calendar (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 06 - "Синхронизиране на отсъствията на служителите с Google Calendar").
Внимание!
За синхронизиране на отсъствията се използва приложението MSoftStyleService, което се инсталира отделно от ПП "СТИЛ". За инсталация и настройка на приложение е необходимо да се свържете с офиса на ЕмСофт. Приложението MSoftStyleService може да работи само със СТИЛ Pro варианта на програмата и е безплатно за всички клиенти на ЕмСофт.
» Ver.8.18 (последна промяна от 15.08.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.08.2023 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД в сила от 01.08.2023 г.;
» Възможност за добавяне на премии към граждански договори, за които след натрупване на определена минимална сума, да се издават автоматично сметки за изплатени суми (виж форма "ТРЗ и ЛС", Граждански договор/папка "Премии" и форма "Фирма", папка "Разходни центрове", Разходен център/отметка "Използва се за добавяне на премии към граждански договори");
» Възможност за импорт на премии към граждански договори от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на премии по граждански договори от Excel");
» Възможност за групово издаване на сметки за изплатени суми от натрупани премии по граждански договори (виж меню "Процедури/Групово издаване на сметки от премии по граждански договори" и форма "Фирма", папка "Настройки", ред 32 - "Минимална сума от неначислени премии за издаване на сметка").