Актуално
Новиниоще...
01.03.2019

От 01 март 2019 година е в сила нов формат за подаване на уведомления по чл.62, ал.5 от КТ. Промените са отразени във версия 7.76 на ПП СТИЛ.

още...
14.02.2019

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП...още...

29.01.2019

До 31 януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източни...още...

27.12.2018

Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2019 г.

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2018г. и превключване работата на информационни...още...

20.07.2018

Уважаеми клиенти!

Във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обнародвана в Държавен вестник...още...

Нови документиоще...
Последни подобрения на СТИЛ - ТРЗ и ЛСоще...
» Ver.7.78 (последна промяна от 09.04.2019 г.)Добави коментар (предложение)
» Автоматично попълване на Диагнозата по МКБ, след въвеждане на кода от Международната класификация на болестите (МКБ 10) (виж форма "Болничен");
» Подмяна на всички системни шаблони за печат на документи в MS Word във връзка с допуснат бъг в Microsoft Office 365, version 1903 (build 11425.20202) от 01.04.2019 г.
» Ver.7.77 (последна промяна от 04.04.2019 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за утвърждаване на работни графици (виж меню "Приложения/Работни графици");
» Възможност за задаване на права по потребители за утвърждаване и промяна на утвърдени работни графици (виж меню "Настройки/Потребители" - "Права на достъп/По фирми/Фирма/Модул ТРЗ и ЛС/Приложения/Работни графици");
» Възможност за известяване на служителите с имейли при промяна на работните им графици, ако са били утвърдени (известяват се само служителите, за които в папка Служебни данни от Личния картон е отметнато това - виж меню "Настройки/Системни настройки/Общи настройки", папка "Системни/Изпращане на имейли/Известяване с имейли");
» Възможност за известяване на длъжностните лица от дадена фирма при промяна на начисленията на служителите за пълен месец (известяват се само длъжностните лица, за които е зададено това, и само за служители, за които в папка Служебни данни от Личния картон е отметнато това - виж меню "Настройки/Системни настройки/Общи настройки", папка "Системни/Изпращане на имейли/Известяване с имейли").
Внимание! Изпращането на уведомителни имейли се извършва от допълнителен софтуер - MSoftMailService, който се заплаща и инсталира отделно от ПП "СТИЛ".