Актуално
Новиниоще...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
21.08.2020
НАП публикува становище във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица....още...
03.08.2020
Уважаеми клиенти!
Искаме да Ви уведомим, че от 03.08.2020 г. екипът на ЕмСофт ще премине към работа от вкъщи (home office). Всички обаждания към 0700 12 600 ще бъдат автоматично пренасочвани към посочените по-долу мобилни номера,...още...
15.07.2020
НАП публикува становище за попълването на Декларация обр. №1 във връзка с промяната на минималните осигурителни прагове за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство....още...
Нови документиоще...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.7.90 (последна промяна от 02.09.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в основните икономически дейности за осигурители - добавен нов код 60а - "Хотелиерство; Ресторантьорство", поради промяна на минималните осигурителни прагове за тези дейности в сила от 01.07.2020 г. (виж Декларация обр.1, т.12.3 - новият код и осигурителни прагове се прилагат автоматично според КИД на осигурителя и месеца, за който се отнасят възнагражденията);
» Ново поле в данни за фирмата - Централен кооперативен съюз (отбелязва се, ако за дадена фирма се прилагат минималните осигурителни прагове за основна икономическа дейност с код 81 - Централен кооперативен съюз);
» Възможност за забрана да се добавят заявления за платен годишен отпуск за лица, които нямат придобит минимален брой месеци трудов стаж (по подразбиране програмата ще Ви пита, дали се разрешава отпускът, ако лицето няма придобит 8 месеца трудов стаж, но ако желаете, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Годишни отпуски"; тази настройка се прилага и при добавяне на заявления от служителите през StyleWeb);
» Възможност за групов печат на сметки за изплатени суми в Report (по подразбиране сметките за изплатени суми ще се печатат вече в Report, но ако желаете да се отпечатват в MS Word, както беше, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Граждански договори", отметка "Сметките за изплатени суми се печатат в MS Word");
» Възможност за групов експорт в PDF и изпращане по Имейл на сметки за изплатени суми, когато са отпечатани в Report (виж меню "Печат/Граждански договори/Печат на сметки за изплатени суми").
» Ver.7.89 (последна промяна от 06.06.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за импорт на потребителски документи от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на потребителски документи от Excel);