Актуално
Новиниоще...
16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "Чл....още...
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване....още...
21.08.2020
НАП публикува становище във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица....още...
15.07.2020
НАП публикува становище за попълването на Декларация обр. №1 във връзка с промяната на минималните осигурителни прагове за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство....още...
27.03.2020

Уважаеми клиенти и партньори!

Вече имате възможност да се присъедините към нашата общност "СТИЛ-ТРЗ и ЛС" във Viber. Може да ни откриете като последвате следния линк:

Viber

Тук може да споделяте файлове,...

още...
Нови документиоще...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.7.99 (последна промяна от 29.04.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нова справка към файл с Декларации обр.1 - Обобщена справка за осигурителни вноски (виж меню "Приложения/Декларации обр.1, 3 и 6");
» Възможност за копиране на правата за достъп от избран потребител при добавяне на нов потребител на програмата (виж меню "Настройки/Поребители/Поребители", контекстно меню към таблица "Поребители", команди "Копирай" и "Постави");
» Възможност за настройка дали автоматично да се декларират сметките на служителите при добавяне на нов болничен, или отпуск по майчинство, когато до момента няма декларирана такава или последно декларираната сметка е различна от сметката в картона на лицето (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 28 - по подразбиране, не се декларират);
» Възможност за Debug на всички SQL заявки, които се изпълняват в базата данни (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Start SQL Debugging" - всички SQL заявки към базата данни се записват в текстови файл "SqlDebug.txt" в директорията на програмата).
» Ver.7.98 (последна промяна от 15.04.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов алгоритъм за създаване на разплащателни пера - "Брутна сума с осигуровки от работодателя" (при добавяне във фиш се посочва общия размер на разхода за работодателя, а в зависимост от настройките на перото и другите пера във фиша, програмата изчислява каква трябва да бъде съответната сума на перото; перата от този алгоритъм могат да се добавят от текущ за минал месец);
» Възможност за добавяне на пера от алгоритъм "Нетна сума за получаване" от текущ за минал месец;