Актуално
Новиниоще...
01.11.2023

Колеги, файловете, които записвате в СТИЛ са абсолютно коректни и няма промяна на форматите.
НАП има проблем със сайта и в момента не може да подавате информация към тях (Уведомления,...

още...
04.10.2023

На сайта на НАП са публикувани новите банкови сметки, по които от 2-ри октомври ще се извършват плащанията към приходната агенция. При нареждане на суми към закритите сметки след тази дата,...

още...
15.08.2023

От 01.08.2023 влизат в сила следните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.:

  • Променя се минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 780 лв.;...
още...
18.01.2023

От 01.01.2023 влизат в сила следните промени:

  • Променена е минималната работна заплата на 710 лв.;
  • Променена е Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-429/20.12.2022 г....
още...
10.08.2022

Нови промени при данъчните облекчения за деца  от 1 юли 2022 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат за придобити доходи през 2022 г....

още...
Нови документиоще...
Последни подобрения на СТИЛоще...
» Ver.8.31 (последна промяна от 07.06.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за корекция на работните смени по график за минали месеци (виж форма "Фиш", папка "Работно време" - поле "Корекции за минали месеци");
» Възможност за добавяне на потребителски неявявания към модул "Работни графици" и допълнителна настройка, дали дадено неявяване участва при изчисляване на отработеното време за месеца (виж меню "Настройки/Работни графици/Неявявания" и модул "Работни графици", папка "Неявявания");
» Добавена е възможност за избор на <всички> към участието на служителите в група "Екипи в СТИЛ Уеб", която при избор дава достъп на даден служител до работните календари на всички други служители, които имат участие в поне един екип (виж форма "Личен картон", папка "Служебни данни", поле "Участие в групи");
» Нови колони към присъственатата форма (екипния календар) в профилната страница на служителите в СТИЛ Уеб (възможност за показване в календара на Звено, Длъжност, Норма часове и часове на разположение - виж меню "Настройки /Настройки на СТИЛ Уеб/Системни", папка "Достъпни модули", отметка "Присъствена форма по групи служители");
» Изготвяне на файл за масово плащане през ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК (допълнителен формат за "превод от/към бюджета").
» Ver.8.30 (последна промяна от 15.05.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за подаване на файлове с Декларации обр.1 и 6 към НАП (АПИ) без да е необходимо данните да се записват предварително във файлове и след това да се качват в портала на НАП (виж модул "Декларации обр.1, 3 и 6", бутон "Изпращане на файлове към НАП"; необходимо е да имате валиден квалифициран електронен подпис - КЕП, който е регистриран за подаване на данни за съответния работодател в портала на НАП - portal.nra.bg);