Кратко ръководство за работа със ПП СТИЛ

Краткото ръководство за работа с ПП "СТИЛ" има за цел да Ви запознае с основните стъпки при въвеждане и обработване на информация с програмата. В настоящото ръководство се акцентира върху последователността и начина на работа с продукта. Отделните етапи са илюстрирани с примери и забележки. Програмата съдържа и подробно помощно меню, което може да бъде извикано с помощта на клавиша F1 във всеки момент на работа.

»  Ръководството е предназначено да представи:
  основните функционални възможности на ПП "СТИЛ";
  най-важните етапи при работа с програмата.
»  Ръководството може да се използва:
  за запознаване с ПП "СТИЛ";
  като кратък справочник.
»  Ако желаете, можете да изтеглите ръководството за работа от тук:
  Кратко ръководство за работа с ПП "СТИЛ"   ( 4.98 MB)