Как да започнем - Планиране на работни (персонални) графици

Работни графици

Описание на бутоните
- зареждане на нов файл;
- зареждане на нов файл от Excel;
- статус в StyleWeb;
- прилагане на графиците от файла;
- справки към работни графици;
- настройки (правила при изготвяне на графиците);
- запис на промените в графиците;
- отказ от промените в графиците;
- отказ от последната промяна в графиците;
- връщане на последната промяна в графиците;
- замразяване активния ред.
Създаване на работни (персонални) графици

Последователността за създаване на файлове с работни графици е следната:

  • Зареждане на файл - натиснете бутона  от лентата с бутоните и в заредилата се форма изберете месец, за който искате да създадете графици. Добавете филтър, ако се налага.
    Зареждане на нов файл
  • Избор на смяна - от поле Въвеждане на смени изберете смяната, която искате да добавите/изтриете.
  • Режим на работа - изберете режим Добавяне на смяна/Премахване на смяна, въведете продължителност и повтаряемост на смяната в дни.
  • Добавяне на смени - кликнете в съответната клетка от таблицата със служителите, за да добавите/изтриете работната смяна. За да добавите едновременно смяна за повече от един служител, маркирайте съответните служители или натиснете десен бутон и от контексното меню изберете Маркирай всички.
  • Запис на файла - след като приключите с добавянето на смени, натиснете бутона за запис .
  • Прилагане на графиците от файла - натиснете бутона , за да приложите графиците от файла във фишовете на служителите.