Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2020 г.
»Ver.5.22 (последна промяна от 31.12.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за автоматично разпределяне на плащания
»Ver.5.21 (последна промяна от 12.12.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура "Импорт на данни за обратно изкупуване от Excel" (вж меню "Процедури/Импорт на данни за обратно изкупуване от Excel")
» Добавена е нова системна справка "75-Остатъчни стойности"
»Ver.5.20 (последна промяна от 11.11.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за бюджети за услуги за собствени нужди
»Ver.5.19 (последна промяна от 02.11.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за групи свързани лица
» Разработена е функционалност за обработка на данни от файлове на банка ОББ
»Ver.5.18 (последна промяна от 05.08.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова системна справка "87-Комисионни към вносители"
» Разработена е функционалност за генериране на файлове за банка ОББ
»Ver.5.17 (последна промяна от 10.06.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за отбелязване на дни, за които не се дължи наказателна лихва
»Ver.5.16 (последна промяна от 18.05.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова системна справка "89-Суми към агенти"
»Ver.5.15 (последна промяна от 04.05.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавени са нови маркери за печат на погасителни планове
»Ver.5.14 (последна промяна от 21.04.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е нова функционалност за обратно изкупуване на активи (вж модул "Приложения/Оборудване")
» Добавена е нова системна справка "88-Мотивационни схеми на доставчици"
»Ver.5.13 (последна промяна от 04.03.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е допълнителна функционалност в модул "Масово плащане"
»Ver.5.12 (последна промяна от 21.02.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за мотивационни схеми на доставчици
»Ver.5.11 (последна промяна от 24.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура "Групово закриване на задължения" (вж меню "Процедури/Групово закриване на задължения")
Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.