Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2023 г.
»Ver.5.53 (последна промяна от 14.11.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавени за нови колони в справка "104 - Дължими суми от клиент - разширена"
»Ver.5.52 (последна промяна от 03.11.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е нова функционалност за процедурата за приключване на приложения
» Добавена е нова системна справка "115 - Дни без неустойка"
»Ver.5.51 (последна промяна от 28.09.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са нови функционалности за файловете за ОББ
»Ver.5.50 (последна промяна от 28.08.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са нови функционалности за инвентаризация на активи
» Добавени са нови колони в справка 25
»Ver.5.49 (последна промяна от 28.07.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са нови функционалности за доставки
»Ver.5.48 (последна промяна от 12.07.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са нови функционалности за файловете за ОББ
» Добавени са нови колони в справка 41
»Ver.5.47 (последна промяна от 30.06.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е нова функционалност за инвентаризация на активи
» Добавени са нови колони в справки 11 и 25
»Ver.5.46 (последна промяна от 04.04.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова сегментация на клиентите
Промени за 2022 г.Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.