Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2022 г.
»Ver.5.44 (последна промяна от 21.11.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура "Импорт на данни за CREDAC рискове от Excel" (вж меню "Процедури/Импорт на данни за CREDAC рискове от Excel")
»Ver.5.43 (последна промяна от 07.11.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е нова функционалност за интеграция със Сирма
»Ver.5.42 (последна промяна от 24.10.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура "Импорт на плащания към доставчици от Excel" (вж меню "Процедури/Импорт на плащания към доставчици от Excel")
» Добавена е процедура "Групово издаване на еднократни вноски" (вж меню "Процедури/Групово издаване на еднократни вноски")
» Добавена е процедура "Групово забраняване на неустойки" (вж меню "Процедури/Групово забраняване на неустойки")
»Ver.5.41 (последна промяна от 01.08.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова системна справка "114 - Дължими суми от клиент при предсрочно погасяване"
» Разработена е нова функционалност за лицата със свободни професии
»Ver.5.40 (последна промяна от 16.06.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за експорт на застраховки
»Ver.5.39 (последна промяна от 14.04.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура "Huma embargo" (вж меню "Процедури/Изготвяне на файлове за ОББ/Huma embargo")
»Ver.5.38 (последна промяна от 18.03.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са допълнителни функционалности за адресите
» Разработена е функционалност за инвентаризация на активи
»Ver.5.37 (последна промяна от 25.02.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавени са групи и пакети за шаблоните за печат на документи
»Ver.5.36 (последна промяна от 14.02.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са допълнителни функционалности в модул "COSME"
»Ver.5.35 (последна промяна от 11.01.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са допълнителни функционалности в модул "Доставки"
Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.