Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2020 г.
»Ver.5.13 (последна промяна от 04.03.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е допълнителна функционалност в модул "Масово плащане"
»Ver.5.12 (последна промяна от 21.02.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за мотивационни схеми на доставчици
»Ver.5.11 (последна промяна от 24.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура "Групово закриване на задължения" (вж меню "Процедури/Групово закриване на задължения")
Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.