Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2022 г.
»Ver.5.35 (последна промяна от 11.01.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработени са допълнителни функционалности в модул "Доставки"
Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.