Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2021 г.
»Ver.5.28 (последна промяна от 26.07.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавен е модул "Файлове за застраховки"
»Ver.5.27 (последна промяна от 17.05.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавени са потребителски полета за застраховки (вж модул "Приложения/Застраховки")
»Ver.5.26 (последна промяна от 06.04.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е функционалност за сканиране на талони на МПС
»Ver.5.25 (последна промяна от 29.03.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Промени е модул "COSME отчети"
»Ver.5.24 (последна промяна от 05.03.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавен е модул "COSME отчети"
»Ver.5.23 (последна промяна от 23.02.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е функционалност за създаване на таблици на съответствие за NACE и NUTS кодове
Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.