Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2023 г.
»Ver.5.47 (последна промяна от 05.05.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Разработена е нова функционалност за инвентаризация на активи
» Добавени са нови колони в справки 11 и 25
»Ver.5.46 (последна промяна от 04.04.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова сегментация на клиентите
Промени за 2022 г.Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.