За програмата
     СТИЛ - ТРЗ и ЛС e специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд. Той е подходящ както за малки, така и за големи предприятия и организации, без значение предмета на дейност. Предлагат се варианти за работа с една, както и с неограничен брой фирми. Програмата е напълно съобразена с действащата нормативна уредба и се актуализира динамично. Това е съвременен програмен продукт с изцяло графичен дизайн.

Основна форма на програмата Работни заплати Граждански договори