Как да започнем - Основна форма на програмата
Основна форма

От тази форма се въвежда информация за структурата на фирмата, служителите, техните фишове за заплати и сметки за изплатени суми. Първоначално се създават отделите и длъжностите, след това се добавят лицата наети на съответните длъжности, с информация за техните работни заплати и граждански договори.

Формата е съставена от следните полета:

 • Щатна структура - в това поле можете да създадете щатната структура на фирмата.
 • Личен състав  - състои се от следните таблици:
  • Лица - в тази таблица трябва да създадете личните картони на служителите във фирмата.
  • Договори - в тази таблица трябва да добавите договорите към всеки личен картон, създаден в таблица Лица.
  • Отпуски - в тази таблица можете да добавите отпуск за избрано лице от таблица Лица, за което има добавен трудов договор.
  • Болнични - в тази таблица можете да добавите болничен за избрано лице от таблица Лица, за което има добавен трудов договор.
 • Възнаграждения  - състои се от следните таблици:
  • Фишове - в тази таблица трябва да добавите първоначално фиш към избран трудов договор за служител от таблица Лица.
  • Начисления - в тази таблица можете да добавяте допълнителни пера в начисления, към избран фиш за месец от таблица Фишове.
  • Удръжки - в тази таблица можете да добавяте допълнителни пера в удръжки, към избран фиш за месец от таблица Фишове.
Виж още:
Създаване структурата на фирмата