Как да започнем - Добавяне на сметка за изплатени суми
Добавяне на сметка за изплатени суми

За да добавите сметка за изплатени суми към даден граждански договор на определено лице, маркирайте записа на лицето в таблица Лица, след което маркирайте записа на въпросния граждански договор в таблица Договори, щракнете с десен бутон върху таблица Сметки за изплатени суми и от появилото се контекстно меню изберете Добави.

Зарежда се форма Сметка за изплатени суми, в която трябва да въведете данните за сметка:

Обърнете внимание на следните полета от тази форма:

  • Сумата е изплатена за периода - Декларация обр.№1 ще се генерира в посоченият тук период;
  • Соц. осигурен и Здр. осигурен - в зависимост от това какъв вид осигурен е избран в тези полета, се определя размерът на вноските за социално и здравно осигуряване по тази сметка за изплатени суми;
  • В случай че сте поставили отметка в поле Дължимите осигуровки и данък се внасят в месеца на изплащане на сметката, Декларация обр.№ 6 ще се генерира в месеца посочен в поле Дата на изплащане. В противен случай (полето не е маркирано) информацията за Декларация обр.№ 6 ще се зареди в месеца следващ посоченият в поле Дата на изплащане месец.

След като приключите с въвеждането на информация за сметката за изплатени суми, натиснете бутона Запис и след това Изход. Сметката ще се добави като нов запис в таблица Сметки за изплатени суми. Ако желаете в последствие да изтриете или промените данните за сметка за изплатени суми, маркирайте записа, щракнете с десен бутон на мишката и от появилото се контекстно меню изберете съответно Изтрий или Редакция.

Виж още:
Изготвяне на файл за масово плащане