Как да започнем - Изготвяне на файл за масово плащане
Описание на формата:

Тази форма служи за изготвяне, запис и печат на файла за масово плащане. Стартира се от меню Процедури > Изготвяне на файл за масово плащане.

Изготвяне на файл за масово плащане:
  • Зареждане на данни за масово плащане - натиснете бутона , при което се зарежда следната форма, в която трябва да посочите формат за банка и данни, от които ще се изготви файла.

    В полетата изплатени от дата/до, свързани със Сметки за изплатени суми се посочва датата на изплащане на сметките, а не периодът им!

    След като натиснете бутона OK  ще се визуализират данните по зададените критерий.

  • Запис на данните на магнитен носител - натиснете бутона , при което се зарежда следната форма за избор на място за запис на файла:
  • Запис на данните на хартиен носител - натиснете бутона , при което данните ще бъдат записани в таблица на MS Excel, от където могат да бъдат отпечатани.


  • Търсене на запис в таблицата - натиснете бутона , при което се зарежда следната форма:
  • Прехвърляне на данните в MS Excel - натиснете бутона , при което данните ще бъдат прехвърлени в таблица на MS Excel.


Виж още:
Осчетоводяване