Как да започнем - Осчетоводяване
Описание на формата:

Тази форма служи за експортиране на данните за осчетоводяване на разходите за труд към друг софтуер. След зареждане на информацията за даден месец в таблицата се показват сумите за осчетоводяване. Тези суми са резултат от избрания шаблон за осчетоводяване и съответните счетоводни статии, съдържащи се в него.

Формата е разделена условно на следните части:

 • Лента с бутони - служи за зареждане, изтриване, експорт и настройки на осчетоводяването.
 • Данни по месеци - в тази част от формата са показани всички месеци и години, за които могат да бъдат заредени файлове за осчетоводяване. Данните по месеци са представени като икони във формата на папки. Ако една папка за даден месец е празна , това означава, че за този месец не са зареждани файлове. Ако има заредени файлове, папката изглежда по следният начин . Когато маркирате дадена папка, в прозореца Файлове се зареждат всички създадени файлове за осчетоводяване за този месец.
 • Файлове - тази част от формата показва всички заредени файлове за осчетоводяване в избран месец. В един месец може да има повече от един файл за осчетоводяване. Всеки ред от таблицата съдържа информация за неговото зареждане - пореден номер, дата на зареждане, избран шаблон за осчетоводяване, данни от които е зареден и дали е бил експортиран към счетоводен софтуер. Счетоводните статии от даден файл се показват, след като съответният файл бъде маркиран.
 • Счетоводни статии - тази част от формата показва счетоводните статии, които се съдържат в избран (маркиран) файл.
Осчетоводяване:
 • Зареждане на нов файл - маркирайте месеца и годината в полето Данни по месеци и натиснете бутона , при което ще се зареди следната форма:

  От нея трябва да се избере Шаблон за осчетоводяване и Данни, от които са зарежда файла;

 • Изтриване на създаден файл - маркирайте файла от таблица Файлове и натиснете бутона .

  Изтриването на файл е позволено, само ако той е с последен номер за месеца!

 • Експорт на файла към счетоводен софтуер - маркирайте файла от таблица Файлове, след това натиснете бутона , при което ще се зареди следната форма за експорт на файла:

  От нея трябва да се избере Формат за експорт и в зависимост от избраният формат се активират следващите полета за задаване на допълнителни критерии при експорта, които могат да бъдат различни за различните формати;

 • Промяна настройките на шаблона за осчетоводяване - ако желаете да промените шаблоните за осчетоводяване, натиснете бутона и изберете Шаблони за осчетоводяване. Зарежда се форма, в която можете да добавите нови шаблони или да промените съществуващите;
 • Промяна настройките за експорт на счетоводни файлове - ако желаете да добавите нов формат за експорт (текстов, MS Excel или системен формат), натиснете бутона и изберете Формати за експорт на счетоводни файлове. Зарежда се форма, в която можете да добавите новият формат;
 • Експорт на файла в Excel - ако желаете да отпечатате счетоводните статии, маркирайте файла от таблица Файлове, след това щракнете с десен бутон върху таблица Счетоводни статии и изберете опцията Експорт към Excel. Счетоводните статии ще се експортират в MS Excel, откъдето могат да бъдат отпечатани.
Виж още:
Изготвяне на платежни документи