Как да започнем - Платежни документи
Описание на формата:

Тази форма служи за изготвяне на платежни документи. При изготвянето им се използва информацията от Фишове за заплати и Сметки за изплатени суми за съответен месец, както и данни от Личните картони на служителите, като се взимат в предвид настройките и шаблоните, по които се изготвят платежните документи. Всеки от заредените файлове може да се използва за печат на платежни документи, за изготвяне на файл за безкасово плащане по избран формат за банка и изготвяне на справка за платежни документи. Във всеки месец могат да бъдат заредени неограничен брой файлове. Стартира се от меню Приложения > Платежни документи.

Формата е разделена условно на следните части:

 • Лента с бутони - с нейна помощ можете да заредите нов файл, да изтриете създаден файл, да отпечатате платежни, да направите справка, да запишете файл с платежни във формат за банка или да промените настройките на платежните.
 • Данни по месеци - в тази част от формата са показани всички месеци, за които могат да бъдат заредени файлове с платежни документи. Данните по месеци са представени като икони във формата на папки. Ако една папка за даден месец е празна , това означава, че за този месец не са зареждани файлове. Ако има създадени файлове, папката изглежда по следният начин . Когато маркирате дадена папка, в таблица Файлове се зареждат всички направени файлове с платежни документи за избрания месец.
 • Файлове - тази част от формата показва всички изготвени файлове с платежни документи за избрания месец. Всеки ред от таблицата представлява един файл, който се състои от един или повече платежни документи.
 • Платежни - тази част от формата показва платежните документи, които се съдържат в избран файл.
Изготвяне на платежни документи:
 • Зареждане на нов файл - за да заредите нов файл маркирайте месеца и годината в полето Данни по месеци и натиснете бутона . Зарежда се следната форма, в която трябва да попълните нужните данни:

  След натискането на бутона ОК в поле Файлове се добавя нов ред в таблицата, съдържащ заредените платежни.

 • Изтриване на файл с платежни - маркирайте файла, който желаете да изтриете в полето Файлове и натиснете бутона .
 • Печат платежни документи от файл - маркирайте файл в полето Файлове  и натиснете бутона . Зарежда се следната форма:

  След натискането на бутона ОК се зарежда формата за печат на платежни документи. От нея можете да отпечатате платежните или да ги експортирате в PDF.

 • Справка платежни документи от файл - маркирайте файл в полето Файлове  и натиснете бутона . Зарежда се следната форма:

  При натискането на бутона ОК, справката се експортира в Microsoft Excel, откъдето можете да я отпечатате.

 • Запис на файл във формат за банка - маркирайте файл в полето Файлове и натиснете бутона . Зарежда се следната форма за избор на формат за банка и запис на файла:
 • Настройки платежни документи - натиснете бутона , за да бъдат добавени нови или редактирани съществуващи вече шаблони във форма Платежни документи.
 • Настройки шаблони за получател/платец - натиснете бутона , за да бъдат добавени нови или редактирани съществуващи вече шаблони във форма Шаблони за получател/платец по платежни документи.
Виж още:
Декларации за НАП