Как да започнем - Декларации за НАП
Декларации за НАП:

Тази форма служи за изготвяне на Декларация обр.№ 1, 3 и 6 за НАП за осигурените лица във фирмата. Формата се стартира от меню Приложения > Декларации обр.№ 1, 3 и 6. При изготвяне на Декларации обр.№ 1, 3 и 6 от програмата се използва информацията от Фишове за заплати и Сметки за изплатени суми за съответния месец, както и данни от Личните картони и Договорите на осигурените лица.

Формата е разделена условно на следните части:

 • Лента с бутони - с нейна помощ можете да заредите нов файл, да изтриете създаден файл, да отпечатате декларации или да отпечатате приемопредавателен протокол.
 • Данни по месеци - в тази част от формата са показани всички месеци, за които могат да бъдат създадени декларации. Данните по месеци са представени като икони във формата на папки. Ако една папка за даден месец е празна , това означава, че за този месец не са зареждани файлове. Ако има създадени файлове, папката изглежда по следният начин . Когато маркирате дадена папка, в таблица Файлове се зареждат всички направени файлове с декларации за избрания месец.
 • Запис за месец - тази част от формата показва всички изготвени файлове с декларации за избрания месец. Всеки файл от таблицата представлява един запис, който се състои от едно или повече осигурени лица (при Декларация обр.№1), или на една или повече декларации (при Декларация обр.6).
 • Осигурени лица - тази част от формата показва осигурените лица, които се съдържат в записа от таблица Запис за месец.
Създаване на файлове:
 • Зареждане на файл с Декларации обр.№ 1, 3 и 6 - маркирайте желаният месец в прозорец Данни по месеци и натиснете бутона , или съответно . Ще се появи следната форма, от която е необходимо да потвърдите зареждането на данните.

  След зареждане на информацията, новият запис се появява в таблица Записи за месец, а в таблица Осигурени лица се показват декларациите, които този запис съдържа.

 • Запис на файла за Декларации обр.№ 1, 3 и 6 - маркирайте даден запис за Декларации обр.№ 1, 3 или 6 за избран месец и година и натиснете бутона . При запис на файла за Декларация обр.№ 1, програмата извършва проверка и няма да допусне запис на файла, ако бъдат открити грешки. Некоректните записи ще бъдат отбелязани с   пред тях;

  За да прегледате запис с открита грешка, маркирайте го като щракнете с ляв бутон върху него, след това натиснете десен бутон и изберете Редакция (можете да щракнете директно два пъти с ляв бутон върху него).

  В зависимост от характера на грешките може да се налагат корекции във фишове за заплати, сметки за изплатени суми или лични картони за съответните осигурени лица. Направените корекции за тези лица оказват влияние върху техните декларации след презареждане на информацията за месеца. Ако няма допуснати грешки или след като грешките бъдат отстранени, се появява форма, от която можете да запишете информацията на файл. По този начин се гарантира коректността на данните, които подавате в НАП.

  Записът на данните се извършва, само ако информацията за осигурените лица е коректна.

  Данните за Декларация обр.№ 6 се извличат от декларациите за всички осигурени лица, за които осигурителните вноски са дължими към месеца, за който се изготвя тази Декларация обр.№ 6. Поради това записът на файла за Декларация обр.№ 6, следва да се извършва след като са записани данните за Декларация обр.№ 1 за съответните осигурени лица.

 • Справка/печат на хартиен носител - маркирайте запис за Декларации обр.№ 1 или 6 за избран месец и натиснете бутона (може да щракнете с десен бутон върху записа и да изберете Печат на хартиен носител). Ще се зареди форма, от която можете да зададете параметрите за печат. След потвърждаване декларацията се зарежда в Microsoft Word, от където впоследствие може да бъде разпечатана.
 • Печат на приемопредавателен протокол - маркирайте запис за Декларации обр.№ 1 или 6 и натиснете бутона (може да щракнете с десен бутон върху записа и да изберете Печат на Приемопредавателен протокол). Ще се зареди форма, от която можете да зададете параметрите за печат. След потвърждаване приемопредавателния протокол се зарежда в Microsoft Word, от където впоследствие може да бъде отпечатан.
Виж още:
Уведомления по чл.62 за НАП