Как да започнем - Уведомления по чл.62 за НАП
Уведомления по чл.62

Тази форма служи за изготвяне на Уведомления по чл.62, ал.4 за НАП. Формата се стартира от меню Приложения > Уведомления по чл.62, ал.4. При изготвяне на уведомленията се използва информация от Личните картони на служителите. Програмата генерира уведомления, само когато има промяна в данните за наетите лица (такива промени са сключване и прекратяване на трудов договор, промяна на длъжността на лицето, промяна на срока и т.н.).

Създаване на файл с Уведомления по чл.62:
 • Създаване на нов файл с уведомления - натиснете бутона , за да заредите информация за нов файл с уведомления. Стартира се следната форма, в която е необходимо да потвърдите зареждането на данните.
  След зареждане на информацията, новият файл се появява в таблица Файлове, а в таблица Уведомления се зареждат уведомленията, които този файл съдържа.
 • Запис на магнитен носител - маркирайте файл от таблица Файлове и натиснете бутона . При запис на файла за Уведомления по чл.62, програмата извършва проверка и няма да допусне записа му, ако бъдат открити грешки. Некоректните записи се отбелязват с  пред тях.

  За да прегледате запис от таблица Уведомления, в който има открита грешка, щракнете два пъти с ляв бутон върху името на съответното лице от списъка (или маркирайте лицето като щракнете с ляв бутон и след това щракнете с десен бутон върху него и изберете Редакция). За да отстраните грешката в маркираното уведомление, маркирайте лицето като щракнете с ляв бутон върху него и след това щракнете с десен бутон и от появилото се контекстно меню изберете Данни за лицето. Ще се отвори Личният картон на служителя, от където можете да редактирате некоректните данни. След като отстраните грешките, трябва да заредите отново информацията за файла.

  Ако няма допуснати грешки, се появява форма, от която можете да запишете информацията на файл. По този начин се гарантира коректността на данните, които се подават в НАП;

 • Печат на уведомления - маркирайте файл от таблица Файлове и натиснете бутона . Ще се зареди предпечатна форма на програмата, от където в последствие можете да отпечатате уведомленията от избрания файл.
 • Печат на придружително писмо - маркирайте файл от таблица Файлове и натиснете бутона . Ще се зареди форма, от която можете да зададете параметрите за печат. След потвърждаване, придружителното писмо се зарежда в Microsoft Word, от където в последствие може да бъде отпечатано.
 • Промяна статуса на файла на "Приет" - след като даден файл е подаден и приет в ТД на НАП, потвърдете статуса му на Приет чрез бутона . Бутонът е активен, само когато маркирате файл със статус Записан(информацията от него е била проверена и прехвърлена на магнитен носител). В последствие приетата информация в НАП се сравнява с данните за наетите лица, и ако има промени програмата генерира нови уведомления.

  ВАЖНО:  Записите маркирани като "Приет", НЕ МОГАТ да бъдат променяни и изтривани!

Виж още:
Описи за НОИ