Как да започнем - Описи за изплащане на обезщетения
Описи за изплащане на обезщетения:

Тази форма служи за изготвяне на файлове с описи за изплащане на обезщетения за НОИ. Стартира се от меню Приложения > Описи за изплащане на обезщетения.

Формата е разделена условно на следните части:

 • Лента с бутони - с нейна помощ можете да заредите нов файл, да изтриете създаден файл, да запишете файл и да отпечатате придружително писмо.
 • Данни по месеци - показани са всички месеци и години, за които могат да бъдат изготвени файлове с описи. Данните по месеци са представени като икони във формата на папки. Ако една папка за даден месец е празна , това означава, че за този месец не са зареждани данни за описи. Ако има създадени файлове, папката изглежда по следният начин .
 • Файлове за месец - показва всички направени файлове с описи в избран месец като в един месец може да има повече от един файл. Заглавията на файловете с описи показват пореден номер и дата на създаване. Файловете за даден месец са представени като икони във формата на празен лист . Ако върху иконата на даден файл има изобразена дискета , това означава, че информацията от него е била прехвърлена на магнитен носител. В програмата се приема, че информацията от даден файл е подадена в НОИ тогава, когато данните от файла са били записани успешно на магнитен носител.
 • Описи - показва описите за лицата, които се съдържат в избран (маркиран) файл за даден месец. Всеки ред от таблицата представлява един Опис за изплащане на обезщетения.
Създаване на описи за изплащане на обезщетения:
 • Създаване на нов файл с описи - маркирайте месеца и годината в полето Данни по месеци и натиснете бутона . Зарежда се следната форма:
  След натискането на бутона ОК в поле Файлове за месец се записва файла съдържащ всички въведени описи за месеца. Заглавието на файла показва пореден номер и дата на създаване.
 • Запис на файла за описа и придружителното писмо - маркирайте файла в полето Файлове за месец и натиснете бутона . Зарежда се следната форма:

  Файла с описите (вкл. Приложение №15) ще се запише под името POPO2007.TXT, а придружителното писмо ще се запише като POPP2007.TXT в посоченото от вас място на поле Запиши в. Иконата на файла ще се промени на , което означава че информацията е записана успешно.

 • Печат на придружителното писмо - маркирайте желаният файл с опис в полето Файлове за месец и натиснете бутона . Зарежда се следната форма:

  При натискането на бутона ОК придружителното писмо ще се експортира в Microsoft Word, откъдето можете да го отпечатате.

 • Печат на приложенията към описа за всяко лице - маркирайте желаният файла с опис в полето Файлове за месец, след това маркирайте записа за лицето в поле Описи, натиснете десен бутон върху него и изберете Печат.

  При избор на приложение за печат, то ще се експортира в Microsoft Word, откъдето можете да го отпечатате.

 • Редакция на описа и Приложение № 15 - маркирайте желания файл с опис в полето Файлове за месец, след това маркирайте записа за лицето в поле Описи, натиснете десен бутон върху записа и изберете Редакция. В папка Опис на обезщетението можете да прегледате/редактирате създаденият опис за лицето.
  В папка Приложение № 15 към болничен лист (код 18)  можете да прегледате/редактирате създаденото Приложение № 15 към описа.
Виж още:
Печат на справки и документи