Как да започнем - Активиране на следващ месец
Активиране на следващ месец:
Активиране на следващ месесец

Тази процедура служи за прехвърляне на фишовете за заплати и всички настройки в следващ месец. Формата се стартира от меню Процедури > Активиране на следващ месец.

Чрез тази процедура фишовете за заплати на всички щатни служители ще бъдат прехвърлени и преизчислени в следващ месец. Трудовият стаж на всеки служител ще бъде преизчислен в новия месец, като се има предвид текущия трудов стаж на лицето (виж папка Служебни данни от Картон на служител) и отработените дни за месеца. Ако във фишовете за заплати има разплащателни пера от вид Отсъствия и те продължават в следващ месец, програмата автоматично ще ги прехвърли в новия месец. Ако за даден служител е въведена дата на напускане на или преди първо число на месеца, който ще бъде активиран, това лице ще бъде преместено в папка Напуснали служители от Структурата на фирмата.

Програмата работи в отворен период. След активирането на следващ месец Вие ще можете да променяте информацията за предходни месеци, ако това се налага.

Виж още:
Актуализация