Как да започнем - Добавяне на нощен труд
Добавяне на нощен труд

Може да добавите нощен труд по следните начини:

  • чрез въвеждане на часове в "Работно време";
  • чрез използване на график;
  • чрез "Импорт на отработени часове от Excel";
  • чрез "Импорт на персонални графици от Excel";

Преди да започнете с добавянето на часовете нощен труд, трябва да имате добавени съответните разплащателни пера във фиша на лицето (вж. Добавяне на фиш). За целта натиснете десен бутон в таблица Начисления и изберете Добави от контексното меню. Добавете перо Доплащ. за нощ.труд (за доплащането от 0,25 лв.) и перо Приравн. на нощ.труд (за приравняването на всеки час нощен труд към дневен с коеф. от 1,142857). Таблица Начисления на фиша трябва да изглежда по следният начин:

При приравняване на нощният труд и при отработена пълна норма за месеца, се получава извънреден труд! Коефициента и вариантите за приравняване могат да бъдат променени в Основни данни на фирмата, папка Настройки.

След като сте добавили разплащателните пера в Начисления, трябва да въведете и отработените часове нощен труд!

Въвеждане на часове в "Работно време"

За да въведете ръчно отработените часове нощен труд, щракнете с десен бутон върху маркираният фиш на лицето и изберете Редакция или щракнете два пъти с мишката върху него. От форма Фиш за заплата изберете папка Работно време. Въведете отработените часове нощен труд в полето в т.ч. отработени часове нощен труд и натиснете бутона Запис.

За да бъде изчислено възнаграждението за часовете нощен труд, трябва да има добавени и съответните разплащателни пера във фиша на лицето! В случай че въвеждате само часове нощен труд, не трябва да поставяте пред Отработени часове общо за месеца!

Използване на график

Ако сте въвели и използвате график за лицето (вж. Графици), програмата автоматично ще изчисли часовете нощен труд. В този случай не трябва да въвеждате часове в поле в т.ч. отработени часове нощен труд. За да бъде изчислено възнаграждението за часовете нощен труд, трябва да има добавени и съответните разплащателни пера във фиша на лицето.

Импорт на отработени часове от Excel

В случай че имате таблица в MS Excel, съдържаща ЕГН на служителите и колони с отработените часове, може да импортирате данните директно във фишовете на лицата (изтеглете примерният файл). За да направите импорта стартирайте процедурата Импорт на отработени часове от Excel от меню Процедури. Зарежда се следната форма:

Формата е разделена условно в две полета:

  1. Импорт на отработени часове - в това поле трябва да изберете файл, лист (sheet) от него (в който се намира справката) и да обозначите съответните колони (ЕГН и отработени часове нощен труд);
  2. Импорт на разплащателни пера в съответствие с отработените часове - в това поле трябва да изберете съответното разплащателно перо за нощен труд, което да бъде добавено автоматично във фишовете на лицата.

След като натиснете бутона Импорт, ще бъдат добавени автоматично във фишовете на избраните лица въведените отработени часове нощен труд и посочените разплащателни пера.

Импорт на персонални графици от Excel

В случай че имате таблица в MS Excel, съдържаща ЕГН на служителите и колони с работните смени по дни, може да импортирате данните директно в графика на лицата. За повече информация, вж. Импорт на персонални графици от Excel.

Виж още:
Добавяне на сумирано отчитане на работното време