Как да започнем - Сумирано отчитане на работното време
Добавяне на сумирано отчитане на работното време (СОРВ)

Стъпките за добавяне на СОРВ са следните:

  • настройка метода на СОРВ;
  • въвеждане периода на СОРВ;
  • маркиране на лицата, работещи на СОРВ;
  • въвеждане на отработените часове;
  • изготвяне на Декларация обр.1.
Настройка метода на СОРВ

Може да изберете следните настройки за изчисляване на фишът при СОРВ от Основни данни на фирмата, папка Настройки, т.10:

  • от отработените часове по график за съответния месец - при този метод фишът на лицето за всеки месец от периода на СОРВ ще се изчислява от реално отработените часове, т.е. ако лицето е отработило за месеца 100 (или 200) часа, ще му се заплати възнаграждение само за 100 (или 200) часа;
  • от отработените часове по норма с изравняване в отчетния месец - при този метод фишът на лицето за всеки месец от периода на СОРВ ще се изчислява от уговореното възнаграждение по договор, т.е. ако лицето е отработило за месеца 100 (или 200) часа, ще му се заплати възнаграждение за пълен месец, независимо от отработените часове, равно на уговорената заплата с трудовия договор. Изравняването на отработените часове ще се извърши в последният месец.

След като изберете метод (прави се еднократно), трябва да въведете периода на СОРВ.

Въвеждане периода на СОРВ

Въвеждането на периода на СОРВ се извършва от Основни данни на фирмата. Трябва да въведете стартов месец и брой месеци на СОРВ.

Може да въведете период на СОРВ от 2 до 6 месеца. За по-малък период от 2 месеца, СОРВ е неприложим. В случай че периода е 1 месец, то тогава изравняването на часовете и заплащането на извънредният труд трябва се извършва в текущия месец, което на практика обезсмисля самото СОРВ. В този случай лицето работи реално на график и всеки месец му се заплаща извънредният труд, ако има такъв. В този случай не трябва да въвеждате период на СОРВ!

След като въведете данните, натиснете бутона Запис.

Маркиране на лицата, работещи на СОРВ

Следваща стъпка е да посочите лицата, които ще работят на СОРВ. Това става като маркирате фиша на лицето за месеца на СОРВ, щракнете с десен бутон върху него и изберете Редакция (или щракнете два пъти с мишката върху него), и в папка Работно време поставите в полето Сумирано отчитане на работното време. Процедурата се извърша еднократно в първия месец от периода на СОРВ. След активиране на следващ месец, програмата автоматично запазва настройката през периода на СОРВ.

При период на СОРВ от 1 месец или по-малък, не трябва да поставяте в полето Сумирано отчитане на работното време!

След като поставите в полето Сумирано отчитане на работното време, натиснете бутона Запис.

Въвеждане на отработените часове

Следващата стъпка е да въведете отработени часове за всеки един от месеците на СОРВ. Може да въведете отработените часове по следните начини:

Извънредният труд при СОРВ е в размер на 50% и се заплаща в месеца на изравняване (отчитане). Доплащането за нощен труд и приравняването му се заплаща в месеца на полагането му!

За да бъде изчислено възнаграждението за часовете извънреден или нощен труд, трябва да бъдат добавени и съответните разплащателни пера във фиша на лицето!

Изготвяне на Деклрация обр.1

През месеците на СОРВ, Декларация обр.1 се изготвя по стандартния начин (вж. Декларации за НАП), но с код 16 (генерира се автоматично). След приключване периода на СОРВ се изготвя коригираща Декларация обр.1 за всеки месец от периода на СОРВ, с изключение на месеца на отчитане. За целта трябва да отидете в меню Приложения > Декларация обр.1, 3 и 6 да генерирате Декларация обр.1 за всеки един от месеците на СОРВ, с изключение на месеца на отчитане (изравняване). В случай че имате записан файл с Декларация обр.1 за лицата на СОРВ, при натискане на бутона за генериране на Декларация обр.1, програмата автоматично ще генерира коригираща Декларация обр.1 за тези лица.

Виж още:
Добавяне на обезщетение при съкращаване по чл.222 ал.1 от КТ